ΦΑΡΜΑΚO

Συνάντηση φαρμακοποιών με τον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Δημ. Παπαδημούλη

Τον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Δημήτρη Παπαδημούλη , συνάντησε η αντιπροσωπεία του ΠΦΣ, στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης της PGEU.

Συνάντηση φαρμακοποιών με τον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Δημ. Παπαδημούλη

Η αντιπροσωπεία των Φαρμακοποιών που αποτελούνταν από τους κ.κ. Κωνσταντίνο Λουράντο, Ιωάννη Μακρυγιάννη και Κώστα Κούβαρη, εξέθεσε τα προβλήματα που απασχολούν τον φαρμακευτικό χώρο μετά και τις τελευταίες αποφάσεις της Κυβέρνησης.

Επίσης έγινε εκτενής αναφορά και στο θέμα της Διατλαντικής Συμφωνίας (TTIP) που έχει άμεσο αντίκτυπο στις οικονομίες όλων των ευρωπαϊκών χωρών.

Από την συζήτηση διεφάνη η άμεση ανάγκη ανάπτυξης πρωτοβουλιών τόσο στον ελληνικό χώρο με την διοργάνωση μιας Ημερίδας με την συμμετοχή εκπροσώπων της ευρωπαϊκής ένωσης , όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την δραστηριοποίηση της PGEU, προκειμένου να γίνουν γνώστες οι λεπτομέρειες της Συμφωνίας αυτής.

Διαβάστε ακόμη:

Στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου οι φαρμακοποιοί για το ιδιοκτησιακό