ΦΑΡΜΑΚO

«Τονωτική ένεση» 160 εκατ. ευρώ στην φαρμακευτική δαπάνη, από την διεύρυνση κατά 5% της λίστας ΜΗΣΥΦΑ

Κατά € 160 εκατ. ευρώ θα μπορούσε να συμβάλλει στην ελάφρυνση της φαρμακευτικής δαπάνης η διεύρυνση της λίστας ΜΗΣΥΦΑ κατά 5%, με μετατροπή συνταγογραφούμενων φαρμάκων σε ΜΗΣΥΦΑ, σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποίησε η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, ποσό εξαιρετικά σημαντικό στην δύσκολη δημοσιονομικά  εποχή που βιώνουμε.

«Τονωτική ένεση» 160 εκατ. ευρώ στην φαρμακευτική δαπάνη, από την διεύρυνση κατά 5% της λίστας ΜΗΣΥΦΑ

Αξίζει να σημειωθεί, ότι παρόμοιες ευρωπαϊκές αλλά και παγκόσμιες μελέτες καταδεικνύουν ότι για κάθε 1 (ένα) ευρώ που δαπανάται για την Αυτοφροντίδα/Αυτοθεραπεία, το ανταποδοτικό όφελος για τον πολίτη , την Κοινωνική Ασφάλιση και τη Δημόσια Υγεία είναι 6 ευρώ. Δηλαδή η αυτοφροντίδα, θα μπορούσε να τονώσει τα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας με 16 δισ ευρώ.

Ο ΕΦΕΧ (Εταιρεία Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης), όπως τόνισαν χθες οι επικεφαλής του πρόεδρος και γενικός διευθυντής κ.κ. Βασίλειος Σερέτης και Γεώργιος Δόκιος, μετέχοντας με συνέπεια στο δημόσιο διάλογο καταθέτει το «Μανιφέστο για τη στρατηγική ανάπτυξης στη νέα εποχή της Αυτοφροντίδας»

Στόχοι του εγχειρήματος αυτού είναι:

- Η προάσπιση της δημόσιας υγείας και η διαρκής βελτίωση της παρεχόμενης ποιότητας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας προς τον τελικό αποδέκτη, δηλαδή τον πολίτη.
- Η παροχή κινήτρων και η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για τη δημιουργία κλίματος υγιούς επιχειρηματικότητας, προσέλκυσης επενδύσεων και ανάπτυξης της οικονομίας συνολικά.
- Εξοικονόμηση πόρων και μεγιστοποίηση της ανταποδοτικότητας στο σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης και Δημόσιας Υγείας.

Ο ΕΦΕΧ μετέχει υπεύθυνα και σταθερά στο διάλογο με τους εμπλεκόμενους κοινωνικούς φορείς, το Υπουργείο Υγείας, τους Φαρμακοποιούς, τους Ιατρούς, το Πανεπιστήμιο και τα αρμόδια Ινστιτούτα Υγείας και Οικονομίας προκειμένου να εναρμονιστεί η χώρα μας με την ευρωπαϊκή εμπειρία και τις καλές πρακτικές στον τομέα της Αυτοφροντίδας.

2430e12db8e48c362af4356794e5e0b1 L

Ο πρόεδρος του ΕΦΕΧ Βασίλειος Σερέτης τόνισε μεταξύ άλλων ότι προϋπόθεση για να υπάρξουν αυτά τα αποτελέσματα είναι:
«Η εφαρμογή υπεύθυνης Αυτοφροντίδας (self care), συμβάλλει θετικά στην αποδοτικότερη αξιοποίηση των διαθεσίμων πόρων ενώ ταυτόχρονα μειώνει σημαντικά τη φαρμακευτική δαπάνη. Αν υποθέσουμε ότι δεν υπήρχαν τα ΜΗΣΥΦΑ και η Αυτοθεραπεία, τα Ασφαλιστικά Ταμεία θα επιβαρύνονταν με 1,5 δις ευρώ».

Η ενημέρωση του κοινού μέσα από ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα και σε συνδυασμό με την αρμόδια και υπεύθυνη συμβουλευτική φροντίδα των φαρμακοποιών, εξασφαλίζουν την ορθή και υπεύθυνη άσκηση της Αυτοθεραπείας, και κατ’ επέκταση της Αυτοφροντίδας, ένα ελαχιστοποιουν τον οποιοδήποτε πιθανό κίνδυνο από τη χρήση των ΜΗΣΥΦΑ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο αυτό ο ΕΦΕΧ διοργάνωσε στην Αθήνα το ετήσιο συνέδριο της Πανευρωπαϊκής Οργάνωσης για την Αυτοφροντίδα (AESGP) με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 400 εκπροσώπους της παγκόσμιας φαρμακοβιομηχανίας και οργανισμών σχετικών με τον τομέα της αυτοφροντίδας. Ο πρόεδρος της AESGP, Roger Scarlett-Smith, παρουσίασε το όραμα για ουσιαστικότερη αυτοφροντίδα στην Ευρώπη για το έτος 2020 και επισήμανε ότι :
«Η Αυτοφροντίδα θα μπορούσε δυνητικά να διασώσει τα ευρωπαϊκά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, εξοικονομώντας άνω των 16 δισ. ευρώ μέσα από μια μικρή στροφή προς την Αυτοθεραπεία, που αποτελεί μέρος της Αυτοφροντίδας».

Πάντως για το θέμα της αυτοφροντίδας, ο αντιπρόεδρος του ΠΦΣ και του ΦΣΑ κ. Γιάννης Δαγρές,έχει τονίσει πως όποια κίνηση γίνει, θα πρέπει να υλοποιηθεί λελογισμένα, με σεβασμό στον ασθενή και στην δημόσια υγεία. Το υπογράμμισε και στο συνέδριο της AESGP την περασμένη εβδομάδα στο Καβούρι.

Το «Μανιφέστο για την Αυτοφροντίδα» περιλαμβάνει τις προτάσεις-δράσεις του Συνδέσμου ΕΦΕΧ για την ανάπτυξη της αυτοφροντίδας στη χώρα μας, όπως:

- Θέσπιση σαφών χρονικά κριτηρίων για την έγκριση και τακτή επικαιροποίηση των ΜΗΣΥΦΑ με έμφαση στη μετατροπή συνταγογραφούμενων φαρμάκων σε μη συνταγογραφούμενα εφόσον εκπληρούνται οι συνθήκες ασφαλείας.
- Άρση γραφειοκρατικών και άλλων αντικινήτρων, ώστε να διευκολυνθούν επενδύσεις και ανάπτυξη της Αυτοφροντίδας
- Θέσπιση ειδικής Διεύθυνσης στον ΕΟΦ με εξειδικευμένο στην Αυτοφροντίδα προσωπικό

- Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης των φαρμακοποιών με την συνεργασία των αρμόδιων κοινωνικών εταίρων.
- Συμπερίληψη της Αυτοφροντίδας /Αυτοθεραπείας στο πανεπιστημιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης των φαρμακοποιών, ώστε ν’ ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες

- Διάθεση των ΜΗΣΥΦΑ στους πολίτες με σαφείς και ευνόητες πληροφορίες για τη σωστή και ασφαλή χρήση τους. Ο ΕΦΕΧ επικαιροποιεί τον Κώδικα Αυτορρύθμισης για τα μέλη του, και καταγγέλλει στις αρμόδιες αρχές παραπλανητικές ή ενδεχομένως ατεκμηρίωτες επιστημονικά διαφημίσεις.
- Υπεύθυνη πληροφόρηση μέσα από όλα τα κανάλια που προτιμώνται από τους πολίτες (έντυπη/τηλεοπτική/ψηφιακή πληροφόρηση).

- Δέσμευση των παρασκευαστών στην ανάπτυξη τιμολογιακής πολιτικής, ώστε ν’ αναπτυχθεί η ανταγωνιστικότητα και η αγορά να λειτουργεί ομαλά, αλλά και με σεβασμό στη δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση των πολιτών και της χώρας μας

- Η πρόσβαση των πολιτών στα ΜΗΣΥΦΑ πρέπει να γίνεται με σαφείς όρους φύλαξης, ασφάλειας, έκθεσης και πληροφόρησης σε όλα τα σημεία πώλησης.

- Έμπρακτη δέσμευση των Κοινωνικών Εταίρων στην ανάδειξη και ανάπτυξη του ρόλου, της σημασίας και της αποτελεσματικότητας της αυτοφροντίδας.

- Αναβάθμιση του ρόλου του φαρμακοποιού σε αυτόν του Συμβούλου Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας. Οι φαρμακοποιοί θα πρέπει να γίνουν πάροχοι υπηρεσιών και φροντίδας με επίκεντρο τους ασθενείς, γιατί είναι αρμόδιοι και εύκολης πρόσβασης επαγγελματίες υγείας, και αποδεδειγμένα μειώνουν την επιβάρυνση της υγειονομικής περίθαλψης.

79b43698e4d72e6f0afacd22ee5e1d82 L

Η αυτοφροντίδα μέσα από την οπτική της ΕΦΕΧ

Η Αυτοφροντίδα είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνουν οι πολίτες για να βελτιώσουν την υγεία τους και γενικότερα τη καλή ζωή τους, να προλάβουν ή και να μειώσουν τη πιθανότητα κάποιου προβλήματος υγείας και να βοηθήσουν την ανάρρωσή τους μετά από κάποια ασθένεια ή χειρουργική επέμβαση.

Η αυτοφροντίδα είναι το πρώτο βήμα και η πρώτη επιλογή στη φροντίδα υγείας. Η αυτοφροντίδα όταν εφαρμόζεται υπεύθυνα επιτρέπει στους πολίτες να βελτιώσουν και να διατηρήσουν το επίπεδο υγείας τους.

Η αυτοφροντίδα έχει ευεργετική επίδραση στο κάθε πολίτη αλλά και στη κοινωνία συνολικά. H μεταβολή του μέσου όρου ηλικίας, το κάπνισμα, η παχυσαρκία και η αστικοποίηση, οδηγούν στην αύξηση των ασθενειών, προκαλώντας δραματική άνοδο του κόστους υγειονομικής περίθαλψης. Υπεύθυνη αυτοφροντίδα συμβάλει θετικά στην αποδοτικότερη λειτουργία των διαθεσίμων πόρων και μειώνει σημαντικά τη φαρμακευτική δαπάνη. Ο ρόλος της είναι σημαντικός στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας και στη θέσπιση κινήτρων για την ανάπτυξη της καινοτομίας στη βιομηχανία. Στο σύγχρονο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον επιβάλλεται να εκτιμηθεί κατά πόσον επωφελείται η Κοινωνία και η Πολιτεία των πλεονεκτημάτων της αυτοφροντίδας και με ποιο τρόπο χρειάζεται να υποστηριχθεί.

Μία ενδιαφέρουσα άποψη της αυτοφροντίδας είναι η αυτοθεραπεία, η χρήση δηλ. ΜΗΣΥΦΑ από πολίτες προκειμένου ν’ αντιμετωπίσουν ήπια προβλήματα υγείας με τη καθοδήγηση του φαρμακοποιού χωρίς να καταφύγουν απαραίτητα στο σύστημα υγείας. Η αποτελεσματικότητα των ΜΗΣΥΦΑ είναι το κύριο χαρακτηριστικό της ευρείας αποδοχής τους από τους πολίτες. Το 25% της φαρμακευτικής αγοράς σε τεμάχια στη χώρα μας ανήκει στα ΜΗΣΥΦΑ ενώ σε όλη την Ευρώπη το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 50%

Η εκπαίδευση του κοινού μέσα από ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα εξασφαλίζει τη σωστή, υπεύθυνη άσκηση της αυτοθεραπείας και κατ’ επέκταση της αυτοφροντίδας και ελαχιστοποιεί τον οποιοδήποτε πιθανό κίνδυνο από τη χρήση των ΜΗΣΥΦΑ. Αντιμετωπίζοντας τα ήπια προβλήματα υγείας με ΜΗΣΥΦΑ, οι πολίτες κερδίζουν χρόνο και χρήμα και συμβάλουν σημαντικά στη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης της κοινωνικής ασφάλισης.

Διαβάστε ακόμη:

Μανιφέστο 5 σημείων για την συνεργασία βιομηχανίας και φαρμακοποιών από τον ΕΦΕΧ

Ανάγκη Στρατηγικής Συμμαχίας για την ανάπτυξη της αυτοθεραπείας & αυτοφροντίδας στην Ελλάδα

Βασ. Σερέτης: Ναι στην αυτοθεραπεία, για την βιωσιμότητα του συστήματος & την τόνωση της οικονομίας