ΦΑΡΜΑΚO

Σεμινάρια μέσω διαδικτύου για τους φαρμακοποιούς από τον ΠΦΣ

Εκπαιδευτικά σεμινάρια μέσω Διαδικτύου οργανώνει για τα μέλη του για την ακαδημαϊκή περίοδο 2017–2018 ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ).

Σεμινάρια μέσω διαδικτύου για τους φαρμακοποιούς από τον ΠΦΣ

Τα webseminars θα πραγματοποιήσει εξειδικευμένη εταιρεία, η οποία θα επιλεγεί έπειτα από διαγωνισμό, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Διά βίου Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Φαρμακοποιών (ΙΔΕΕΑΦ).

Το ΙΔΕΕΑΦ έχει μοναδικό μέτοχο τον ΠΦΣ και έχει αναλάβει την υλοποίηση εκπαιδευτικών μαθημάτων, μέσω Διαδικτύου, για τα οποία έχει την ευθύνη του περιεχομένου και του συνολικού εκπαιδευτικού προγράμματος.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 27 Ιουλίου 2016 και ώρα 12.00, στα γραφεία του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Για την οργάνωση και διαχείριση του εκπαιδευτικού προγράμματος θα επιλεγεί κατάλληλος ανάδοχος από τον ΠΦΣ.

Όπως αναφέρεται στη σχετική προκήρυξη, η συνολική διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες και αφορά αποκλειστικά τη διοργάνωση και διαχείριση του ως άνω εκπαιδευτικού προγράμματος, από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Τελική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών όσων επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη, ορίζεται η 26η Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ