ΦΑΡΜΑΚO

ΙΣΑ: Το πλαφόν συνταγογράφησης ευθεία παρέμβαση στο έργο του ιατρού

Με τις 1749 & 1750/2016 αποφάσεις της Ολομελείας κρίθηκε αντισυνταγματική η θέσπιση πλαφόν στη συνταγογράφηση με Υπουργική απόφαση, μετά από αίτηση του ΙΣΑ και του ΠΙΣ. Ειδικότερα, με τις παραπάνω αποφάσεις της η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε οριστικά ότι μη νόμιμα, χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση, τέθηκαν με Υπουργική απόφαση όρια στη συνταγογράφηση φαρμάκων.

ΙΣΑ: Το πλαφόν συνταγογράφησης ευθεία παρέμβαση στο έργο του ιατρού

Η ισχύς της απόφασης αυτής (όπως και προγενέστερης) είχε ανασταλεί με αποφάσεις της Επιτροπής Αναστολής του Δικαστηρίου (ΕΑ 59/2014 και 274/2014).

Με τις πρόσφατες αποφάσεις της, η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι δεν ήταν νόμιμη, ως αντισυνταγματική, η θέσπιση με υπουργική απόφαση ορίων στη συνταγογράφηση με μόνο σκοπό την οργάνωση της φαρμακευτικής δαπάνης και την επίτευξη οικονομικών στόχων που την αφορούν.

Η πάγια θέση του ΙΣΑ ότι τέτοιου είδους περιορισμοί συνιστούν ευθεία παρέμβαση στο έργο του ιατρού, παρακωλύουν και περιορίζουν υπέρμετρα το έργο του και ότι σε κάθε περίπτωση η φαρμακευτική αγωγή θα πρέπει να δίνεται με βάση τα επιστημονικά δεδομένα δικαιώθηκε.

«Ο ΙΣΑ θα συνεχίσει να μάχεται για την επιστημονική, επαγγελματική και ηθική ελευθερία των ιατρών-μελών του. Οικονομικά κριτήρια δεν μπορούν να υποκαταστήσουν και να εκτοπίσουν την επιστημονική κρίση του ιατρού» αναφέρει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στη σχετική ανακοίνωσή του.

Διαβάστε επίσης:

ΣτΕ: Άκυρη η επιβολή πλαφόν στη συνταγογράφηση

Δικαίωση ΠΙΣ για το πλαφόν στα γενόσημα