ΦΑΡΜΑΚO

Στρατηγική εμπορική συνεργασία GENESIS Pharma και Incyte για ορφανό φάρμακο

Στρατηγική συμμαχία για το ορφανό φάρμακο ponatinib (που αφορά στην χρόνια μυελοειδή λευχαιμία - ΧΜΛ), ανακοινώνουν η ελληνική φαρμακευτική εταιρεία GENESIS Pharma και η Incyte Biosciences International Sàrl, θυγατρική εταιρεία της Incyte Corporation στην Ευρώπη. Ειδικότερα, η Incyte παραχωρεί τα αποκλειστικά εμπορικά δικαιώματα του ponatinib για την ελληνική αγορά στην GENESIS Pharma.

Στρατηγική εμπορική συνεργασία GENESIS Pharma και Incyte για ορφανό φάρμακο

Βάσει της συμφωνίας, η GENESIS Pharma θα είναι υπεύθυνη για τις πωλήσεις, το marketing, τις ιατρικές υποθέσεις, καθώς και τις κανονιστικές υποθέσεις και την τιμολόγηση και αποζημίωση του ponatinib στην Ελλάδα.

Το εν λόγω σκεύασμα είναι ορφανό φάρμακο, αφορά την χρόνια μυελοειδή λευχαιμία (ΧΜΛ) και η GENESIS Pharma έχει υποβάλει αίτηση τιμολόγησης του ponatinib στην Ελλάδα. Το σκεύασμα θα είναι εμπορικά διαθέσιμο στην Ελλάδα μετά την ένταξή του στο Δελτίο Τιμών και στη Θετική Λίστα.

«Η συνεργασία με την GENESIS Pharma θα ενισχύσει την πρόσβαση των ασθενών στο ponatinib σε μια αγορά που η εταιρεία μας δεν έχει δραστηριότητα» σημειώνει ο Jonathan Dickinson, Γενικός Διευθυντής της Incyte στην Ευρώπη. «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με την GENESIS Pharma, καθώς διαθέτει μεγάλη εμπειρία στους τομείς της ογκολογίας και αιματολογίας, γεγονός που την κάνει τον ιδανικό συνεργάτη για τη διασφάλιση της πρόσβασης της ιατρικής κοινότητας και των ασθενών στο ponatinib στην Ελλάδα».

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες επιλεγμένες χώρες εκτός των ΗΠΑ, το ponatinib είναι εγκεκριμένο για χρήση σε ενήλικες ασθενείς με χρόνια μυελοειδή λευχαιμία (ΧΜΛ) ή οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία θετική για το χρωμόσωμα Φιλαδέλφειας (Ph+ ALL) και οι οποίοι είναι ανθεκτικοί ή δυσανεκτικοί σε συγκεκριμένους δεύτερης γενιάς αναστολείς της τυροσινικής κινάσης (TKIs) ή έχουν τη μετάλλαξη T315I.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της GENESIS Pharma, κος Κωνσταντίνος Ευριπίδης δήλωσε σχετικά: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτή τη νέα συνεργασία, καθώς μας φέρνει πιο κοντά στο στόχο μας να παρέχουμε καινοτόμες θεραπείες στο νευραλγικό τομέα της αιματολογίας στους ασθενείς στη χώρα μας. Το ponatinib έρχεται να προστεθεί σε ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο θεραπειών που διαθέτουμε στο συγκεκριμένο τομέα για σπάνια και δύσκολα αντιμετωπίσιμα αιματολογικά νοσήματα όπως η οξεία μυελογενής λευχαιμία, το πολλαπλό μυέλωμα, τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα κ.α. Μας τιμά επίσης ιδιαίτερα το γεγονός πως άλλη μια κορυφαία διεθνής φαρμακευτική εταιρεία μας εμπιστεύεται, αναγνωρίζοντας την τεχνογνωσία μας και τα υψηλά πρότυπα ποιότητας με τα οποία δουλεύουμε».

Σύμφωνα με τον χαρακτηρισμό Ορφανού Φαρμάκου από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και το HAEMACARE project2, υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 1.000 ασθενείς στην Ελλάδα με ΧΜΛ και Ph+ ALL.

Σχετικά με το από του στόματος ponatinib

Το ponatinib στοχεύει όχι μόνο στο εγγενές BCR ABL αλλά και στις μεταλλαγμένες ισομορφές του που επιφέρουν αντίσταση στη θεραπεία, συμπεριλαμβανομένης της T315I μετάλλαξης η οποία έχει συσχετιστεί με αντίσταση σε άλλους εγκεκριμένους TKIs.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ponatinib είναι εγκεκριμένο για χρήση σε ενήλικες ασθενείς με:

- χρόνια μυελοειδή λευχαιμία (ΧΜΛ) χρόνιας φάσης, επιταχυνόμενης φάσης ή βλαστικής φάσης οι οποίοι είναι ανθεκτικοί στο dasatinib ή το nilotinib, οι οποίοι είναι δυσανεκτικοί στο dasatinib ή το nilotinib και για τους οποίους δεν είναι κλινικά κατάλληλη μεταγενέστερη θεραπεία με imatinib, ή οι οποίοι έχουν τη μετάλλαξη T315I
- οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία θετική για το χρωμόσωμα Φιλαδέλφειας (Ph+ ALL), οι οποίοι είναι ανθεκτικοί στο dasatinib, οι οποίοι είναι δυσανεκτικοί στο dasatinib και για τους οποίους δεν είναι κλινικά κατάλληλη μεταγενέστερη θεραπεία με imatinib, ή οι οποίοι έχουν τη μετάλλαξη T315I.

Η εταιρεία Incyte έχει λάβει αποκλειστική άδεια από την ARIAD Pharmaceuticals Inc για την ανάπτυξη και προώθηση του ponatinib στην ΕΕ και σε άλλες 28 χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ελβετία, Νορβηγία, Ισλανδία, Τουρκία, Ισραήλ και Ρωσία.