ΦΑΡΜΑΚO

Ασφαλιστικό: Στο ΣτΕ και οι φαρμακοποιοί - Ο νόμος θα κλείσει σε ένα χρόνο τα περισσότερα φαρμακεία

Πληθαίνουν οι αντιδράσεις κατά του ασφαλιστικού νόμου με τις Ενώσεις, τους Συλλόγους και σχεδόν τους περισσότερους επιστήμονες να καταφεύγουν στην Δικαιοσύνη μέσω των θεσμικών τους οργάνων κατά των διατάξεων, οι οποίες πλήττουν ευθέως το σύνολο των επαγγελματιών. Οι φαρμακοποιοί κατέθεσαν την Δευτέρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας την αίτηση ακυρώσεως του Π.Φ.Σ. κατά του Ασφαλιστικού.

Ασφαλιστικό: Στο ΣτΕ και οι φαρμακοποιοί - Ο νόμος θα κλείσει σε ένα χρόνο τα περισσότερα φαρμακεία

Με την κρινόμενη αίτηση ο Π.Φ.Σ. αιτείται την ακύρωση της υπουργικής απόφασης με την οποία γίνεται ο προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1.1.2017.

Τα νομικά ζητήματα που θέτει ο Π.Φ.Σ. είναι αν η προσβαλλόμενη κανονιστική απόφαση εκδόθηκε εντός των ορίων της νομοθετικής εξουσιοδότησης, αν είναι αντίθετη στο νόμο αλλά και στις συνταγματικές αρχές της επαγγελματικής ελευθερίας, της ισότητας και της αναλογικότητας, αποστερώντας εν τοις πράγμασι τους αυτοαπασχολούμενους φαρμακοποιούς από τη δυνατότητα πρόσβασης στο επάγγελμα του φαρμακοποιού, κατά τρόπο που θίγει επίσης τη συνταγματικά επιβεβλημένη προστασία της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης και το συνταγματικά κατοχυρωμένο ελάχιστο αξιοπρεπούς διαβίωσης, όπως επίσης την προστασία της περιουσίας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Η ακύρωση της προσβαλλόμενης υπουργικής αποφάσεως αποτελεί ζήτημα ζωής ή θανάτου του ελληνικού φαρμακείου, καθώς αν οι διατάξεις αυτές εφαρμοστούν θα οδηγήσουν σε κλείσιμο την πλειοψηφία των φαρμακείων σε λιγότερο από ένα χρόνο από σήμερα, τονίζει το προεδρείο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, προσθέτοντας:

«Είμαστε δε βέβαιοι ότι οι Έλληνες Δικαστές θα αναγνωρίσουν την βασιμότητα των προβαλλόμενων λόγων ακυρώσεως και θα ματαιώσουν τα σχέδια για την καταστροφή των φαρμακοποιών και των επιστημόνων – ελεύθερων επαγγελματιών εν γένει».