ΦΑΡΜΑΚO

Η φαρμακοβιομηχανία στο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών - Τι δήλωσαν ΣΦΕΕ & ΠΕΦ

Ιδιαίτερη θέση στο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών, είχε ο τομέας της Υγείας, της έρευνας και της κανοτομίας ως μοχλός ανάπτυξης, κατά την τρίτη ημέρα της διοργάνωσης την Κυριακή 6 Μαρτίου. 

Η φαρμακοβιομηχανία στο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών - Τι δήλωσαν ΣΦΕΕ & ΠΕΦ

Η φαρμακοβιομηχανία εκπροσωπήθηκε στη συζήτηση από τον πρόεδρο του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), Πασχάλη Αποστολίδη, και τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, Θεόδωρο Τρύφων.

Στην εφαρμογή της στρατηγικής που χαράχτηκε τα προηγούμενα χρόνια στον τομέα της υγείας στάθηκε ο κ. Τρύφων.

«Συμφωνούμε πλέον όλοι, ότι πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις στο χώρο όσον αφορά στην πολιτική γενοσήμων αλλά και στο πώς θα μπαίνουν τα νέα φάρμακα στο σύστημα. Αρκεί να σκεφτεί κανείς πως τα γενόσημα στη χώρα μας τα καταγράφουν μειώσεις τιμών κατά 60 με 70% και παρόλα αυτά η χρήση τους φτάνει το 25 με 30%».

Μάλιστα προσδιόρισε τους τομείς που πρέπει να δοθεί βαρύτητα σε τέσσερις, στην έρευνα, την εξειδίκευση, τις επενδύσεις και τις εξαγωγές, κρίνοντας ως απαραίτητη προϋπόθεση όλα τα κονδύλια να έχουν μια κεντρική διαχείριση.

Στη μεγάλη συνεισφορά του φαρμακευτικού κλάδου αναφέρθηκε ο Πασχάλης Αποστολίδης, σημειώνοντας πως ο κλάδος εξάγει σε 141 χώρες και εισάγει μόνο από 67 χώρες. Εξίσου μεγάλη είναι η υποστήριξή του στον τομέα της εργασίας αφού ο κλάδος υποστηρίζει 26.000 θέσεις εργασίας άμεσα και 86.00 θέσεις εργασίας έμμεσα.

Αναφερθείς στα τρωτά σημεία του συστήματος υπογράμμισε την ηλεκτρονική συνταγογράφηση η οποία έχει συμβάλει μεν αισθητά στη βελτίωση του δημόσιου συστήματος υγείας, τα δεδομένα της όμως δεν χρησιμοποιούνται για την εκπόνηση μελετών ούτε για στατιστικές έρευνες.

«Η φαρμακοβιομηχανία επενδύει 35 δισ. σε όλη την Ευρώπη αλλά η Ελλάδα αποτελεί μόνο το 0,2% εξ αυτών, δηλαδή περί τα 80 εκατ. κι αυτό γιατί καταγράφεται απουσία κινήτρων» συμπλήρωσε.