ΦΑΡΜΑΚO

Μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα: Έγκριση από ΕΕ σε θεραπεία συνδυασμού φαρμάκων

Συνδυασμός φαρμάκων της Novartis λαμβάνει έγκριση από την Ε.Ε. για προχωρημένο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (ΜΜΚΠ) θετικό στη μετάλλαξη BRAF V600. 

Μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα: Έγκριση από ΕΕ σε θεραπεία συνδυασμού φαρμάκων

Ειδικότερα, η Novartis ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την νταμπραφενίμπη σε συνδυασμό με την τραμετινίμπη για τη θεραπεία ασθενών με προχωρημένο ή μεταστατικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (ΜΜΚΠ), θετικό στην μετάλλαξη BRAF V600.

Η έγκριση αυτή, στο σύνολο των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), καθώς και στην Ισλανδία και τη Νορβηγία, σηματοδοτεί την πρώτη στοχευτική θεραπεία που εγκρίνεται για τον πληθυσμό ασθενών, οι οποίοι στο παρελθόν είχαν ελάχιστες θεραπευτικές επιλογές. Εκτιμάται ότι, κάθε χρόνο παγκοσμίως, μέχρι και 36.000 άνθρωποι, ή περίπου ποσοστό 1-3% των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα, διαγιγνώσκονται με ΜΜΚΠ θετικό στη μετάλλαξη BRAF V600.

«Η σημερινή έγκριση αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό ορόσημο για την κοινότητα του καρκίνου του πνεύμονα, ιδίως για εκείνους τους ασθενείς που ζουν με τη μετάλλαξη BRAF V600, οι οποίοι στο παρελθόν είχαν λίγες επιλογές», ανέφερε ο Bruno Strigini, CEO στο Τμήμα Ογκολογίας της Novartis. «Στη Novartis δεσμευόμαστε να εισάγουμε σημαντικές επιστημονικές εξελίξεις που θα αντιμετωπίζουν σημαντικές ανάγκες των ασθενών που δεν έχουν μέχρι σήμερα καλυφθεί».

Η σημερινή έγκριση από την Ε.Ε. ακολουθεί μια θετική γνωμοδότηση που είχε δοθεί τον Φεβρουάριο από την Επιτροπή Φαρμακευτικών Προϊόντων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP), η οποία βασίστηκε στην ασφάλεια και στην αποτελεσματικότητα της νταμπραφενίμπης σε συνδυασμό με την τραμετινίμπη σε πολυκεντρική, μη τυχαιοποιημένη ανοιχτή μελέτη Φάσης ΙΙ, με τρεις κοόρτεις, στην οποία εγγράφηκαν ασθενείς με ΜΜΚΠ σταδίου IV, θετικό στη μετάλλαξη BRAF V600E (36 ασθενείς χωρίς προηγούμενη θεραπεία και 57 ασθενείς οι οποίοι είχαν προηγουμένως υποβληθεί σε χημειοθεραπεία).

Η συνδυαστική χρήση νταμπραφενίμπης- τραμετινίμπης έχει επίσης εγκριθεί στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη, στην Αυστραλία, στον Καναδά και σε άλλες χώρες για ασθενείς με μη εγχειρήσιμο ή μεταστατικό μελάνωμα του οποίου οι όγκοι είναι θετικοί στη μετάλλαξη BRAF V600.

Η δέσμευση της Novartis στον Καρκίνο του Πνεύμονα

Παγκοσμίως, ο καρκίνος του πνεύμονα προκαλεί περισσότερους θανάτους από τον καρκίνο του παχέος εντέρου, του μαστού και του προστάτη μαζί, και κάθε χρόνο υπολογίζεται ότι διαγιγνώσκονται 1,8 εκατομμύρια νέα περιστατικά καρκίνου του πνεύμονα. Μεταξύ των ασθενών με ΜΜΚΠ, περίπου 30% έχουν μετάλλαξη η οποία δυνητικά θα μπορούσε να στοχευθεί από διαθέσιμες θεραπείες. Για να μπορέσει να καθοριστεί η θεραπεία, οι επιστημονικοί οργανισμοί συνιστούν έλεγχο βιοδεικτών για τους ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα.

Η έρευνα του Τμήματος Ογκολογίας της Novartis στις στοχευτικές θεραπείες έχει βοηθήσει να ανακαλυφθούν θεραπευτικές προσεγγίσεις για τους ασθενείς που ζουν με τύπους καρκίνου του πνεύμονα που εμφανίζουν μεταλλάξεις. Οι ασθενείς με ΜΜΚΠ και μεταλλάξεις ενδέχεται να είναι υποψήφιοι για στοχευτικές θεραπείες.

Η Novartis εξακολουθεί να δεσμεύεται ενώπιον της παγκόσμιας κοινότητας καρκίνου του πνεύμονα μέσω συνεχιζόμενων μελετών, καθώς και μέσω της αναζήτησης πειραματικών φαρμάκων που στοχεύουν στους γενετικούς βιοδείκτες στον ΜΜΚΠ.