ΦΑΡΜΑΚO

PhRMA Innovation Forum: Σε αποεπένδυση η Ελλάδα με τα νέα μέτρα για το φάρμακο - Διάλογος τώρα

Έκκληση έστω και την ύστατη στιγμή να αναθεωρήσει τις προτάσεις της αλλά και να προχωρήσει άμεσα, πριν την ψήφιση και εφαρμογή των μέτρων, σε ουσιαστικό διάλογο με τους εκπροσώπους του φαρμακευτικού κλάδου καλεί την Πολιτεία και ιδιαίτερα την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας το PhRMA Innovation Forum.

PhRMA Innovation Forum: Σε αποεπένδυση η Ελλάδα με τα νέα μέτρα για το φάρμακο - Διάλογος τώρα

Με μια σκληρή ανακοίνωση, οι 21 μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες έρευνας και ανάπτυξης στηλιτεύουν για ακόμη μία φορά τα μέτρα για το φάρμακο, τονίζοντας πως δημιουργούν πρόβλημα και ανισορροπία στην αγορά, καθυστερούν τους ασθενείς από νέες καινοτόμες θεραπείες και δημιουργούν κλίμα αποεπένδυσης στην Ελλάδα, την ώρα που ο κλάδος του φαρμάκου μπορεί να τραβήξει μπροστά το άρμα της βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας. Άλλωστε η φαρμακοβιομηχανία έχει αποδείξει πως αποτελεί βασικό και κρίσιμο κλάδο για την Ελλάδα, με πολύ σοβαρές επενδύσεις, με αξιόπιστες παραγωγικές μονάδες, με χιλιάδες εργαζόμενους και μάλιστα λαμπρά μυαλά και με τεχνογνωσία που ζηλεύουν πολλοί άλλοι κλάδοι.

Δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμο σύστημα υγείας στην Ελλάδα χωρίς τη διασφάλιση πρώτα από όλα της υγείας των ασθενών, αλλά και της βιωσιμότητας των φαρμακευτικών εταιρειών, επισημαίνουν οι εκπρόσωποι των 21 βιομηχανιών και προσθέτουν:

Επιπλέον, δεν μπορεί να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης με την επιβολή νέων φόρων, παρά μόνο με την προσέλκυση επενδύσεων. Το υπάρχον φοροεισπρακτικού τύπου καθεστώς έχει ήδη εξαντλήσει τις ανοχές της φαρμακευτικής βιομηχανίας στη χώρα.

Ειδικότερα, οι 21 φαρμακευτικές εταιρείες έρευνας και ανάπτυξης υπογραμμίζουν:

«Με την προτεινόμενη "δέσμη μέτρων" για τη φαρμακευτική πολιτική, το τοπίο για την υγεία και τις επενδύσεις στην Ελλάδα δεν θα είναι πια το ίδιο.

Το PhRMA Innovation Forum υποστηρίζει έμπρακτα δομικές μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της βιωσιμότητας του συστήματος φαρμακευτικής περίθαλψης της χώρας, καθώς και για τη διασφάλιση του δικαιώματος πρόσβασης σε καινοτόμα φάρμακα και υπηρεσίες σε όλο τον ελληνικό πληθυσμό. Παράλληλα, έχει συνταχθεί με την ελληνική πολιτεία στην εθνική προσπάθεια για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα, που είναι άκρως απαραίτητες για την απασχόληση και την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Αντί όμως για δομικές μεταρρυθμίσεις, το Υπουργείο Υγείας προωθεί οριζόντια μέτρα φορολογικού χαρακτήρα, τα οποία καθιστούν σχεδόν απαγορευτική την κυκλοφορία νέων φαρμάκων στην Ελλάδα και θέτουν μελλοντικές επενδύσεις εν αμφιβόλω».

Αρνητικές επιπτώσεις στην Υγεία των Πολιτών

«Αν εφαρμοστούν τα μέτρα που προτείνει η Πολιτεία:

- Θα καταστήσουν ουσιαστικά αδύνατη την κυκλοφορία νέων φαρμάκων στη χώρα μας. Η θέσπιση της επιπλέον υποχρεωτικής έκπτωσης 25% (rebate) στα νέα φάρμακα, σε συνδυασμό με τις ήδη υπερβολικές υποχρεωτικές εκπτώσεις και επιστροφές, αλλά και το γεγονός ότι τα καινοτόμα φάρμακα στην Ελλάδα τιμολογούνται με μια από τις χαμηλότερες τιμές της Ευρώπης, καθιστούν απαγορευτική την κυκλοφορία νέων φαρμάκων στη χώρα.

- Θα στερήσουν από τον ελληνικό πληθυσμό την πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα και θεραπείες, με ό,τι συνέπειες θα έχει αυτό στην υγεία των ασθενών, στο προσδόκιμο, αλλά και στην ποιότητα ζωής τους. Σε άλλες χώρες με περιορισμένη πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμα φάρμακα και νέες θεραπείες, όπως π.χ. στην Ανατολική Ευρώπη, το προσδόκιμο ζωής είναι μικρότερο σε σχέση με τη χώρα μας κατά 5,5 χρόνια. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συμβεί αυτό και στην Ελλάδα».

Αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία και την ανάπτυξη

«Αν εφαρμοστούν τα μέτρα που προτείνει η Πολιτεία:

- Θα πλήξουν την υγιή επιχειρηματικότητα και τη βιωσιμότητα των φαρμακευτικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και θα απειλήσουν τις δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας που αφορούν τον κλάδο. Ήδη σήμερα στη χώρα μας, 1 στα 4 φάρμακα στην κοινότητα και 1 στα 3 φάρμακα στα δημόσια νοσοκομεία παρέχεται ουσιαστικά δωρεάν από τις φαρμακευτικές εταιρείες, μέσω του rebate & του clawback. Περαιτέρω αύξηση των ήδη υπαρχουσών εκπτώσεων -και μάλιστα μέσω ενός πολυσύνθετου και ημιδιαφανούς καινούριου αλγόριθμου- θα δημιουργήσει ζητήματα βιωσιμότητας του κλάδου και θα θέσει σε κίνδυνο όχι μόνο τις νέες, αλλά και τις υπάρχουσες θεραπείες.

- Θα αποτρέψουν την προσέλκυση νέων επενδύσεων ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ στον καινοτόμο τομέα των κλινικών μελετών, στον οποίο η Ελλάδα μπορεί να πρωταγωνιστήσει. Σε μια περίοδο που η προσέλκυση νέων επενδύσεων αποτελεί εθνική ανάγκη και θα πρέπει να είναι προτεραιότητα, η εφαρμογή μέτρων, σαν αυτά που προτείνει η Πολιτεία, στέλνει "λάθος ή απαγορευτικά μηνύματα" στους υποψήφιους επενδυτές. Πώς γίνεται, για παράδειγμα, να μιλάμε για αύξηση των επενδύσεων σε κλινικές μελέτες -μια ευκαιρία που αναγνωρίζεται και από την ίδια την κυβέρνηση- χωρίς νέα φάρμακα, που αποτελούν το κύριο αντικείμενο των κλινικών μελετών;».

Ναι στις δομικές αλλαγές, όχι στα οριζόντια μέτρα

«Το PhRMA Innovation Forum έχει προτείνει συγκεκριμένες τομές για τη βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος υγείας και την εξοικονόμηση πόρων. Λέμε ΝΑΙ στις δομικές αλλαγές και ΟΧΙ στα οριζόντια, φοροεισπρακτικού χαρακτήρα μέτρα. Προτείνουμε τομές, όπως:

- Η πλήρης εφαρμογή των θεραπευτικών πρωτοκόλλων και των κατευθυντήριων οδηγιών, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση δεδομένων από μητρώα ασθενών.

- Η ανάλυση και αξιοποίηση των δεδομένων του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

- Η εισαγωγή του θεσμού αξιολόγησης των τεχνολογιών υγείας.

- Η παροχή ουσιαστικών κινήτρων για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων σε τομείς καινοτομίας όπως η προώθηση των κλινικών μελετών στην Ελλάδα.

- Η εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την τιμολόγηση των εκτός πατέντας φαρμακευτικών προϊόντων.

Οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση θα πρέπει να δίνει κατηγορηματικά τη δυνατότητα της εξειδίκευσης των προτάσεων, ώστε να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος για την ουσιαστική και πλήρη ευθυγράμμιση, που θα οδηγήσει στην λήψη σωστών αποφάσεων».

Οι εταιρείες-μέλη του PhRMA Innovation Forum είναι:

ABBVIE, AMGEN HELLAS, ASTELLAS, ASTRAZENECA HELLAS, BAYER HELLAS, BMS HELLAS, CSL BEHRING HELLAS, GENESIS PHARMA, GILEAD SCIENCES, GSK, JANSSEN-CILAG, MERCKSERONO HELLAS, MSD, NOVARTIS HELLAS, NOVO NORDISK HELLAS, PFIZER HELLAS, PHARMASERVE-LILLY, ROCHE HELLAS, SANOFI-AVENTIS, SHIRE HELLAS, UCB.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ