ΦΑΡΜΑΚO

Novo Nordisk: Οδηγίες ασφαλείας της πένας NovoPen Echo για διαβητικούς

Οδηγίες ασφαλείας για διαβητικούς που χρησιμοποιούν τις πένες NovoPen Echo, ανακοινώνει η φαρμακευτική Novo Nordisk

Novo Nordisk: Οδηγίες ασφαλείας της πένας NovoPen Echo για διαβητικούς

Ο υποδοχέας φυσιγγίου ινσουλίνης, που χρησιμοποιείται σε περιορισμένο αριθμό παρτίδων του NovoPen® Echo®, ενδέχεται να ραγίσει ή να σπάσει μετά από έκθεση σε ορισμένα χημικά, για παράδειγμα κάποια καθαριστικά. Η πένα NovoPen® Echo® χρησιμοποιείται στην ινσουλινοθεραπεία ατόμων με διαβήτη.

Η Novo Nordisk προτρέπει τα άτομα με διαβήτη που χρησιμοποιούν την πένα NovoPen® Echo® των επηρεαζόμενων αριθμών παρτίδας να αντικαταστήσουν τον υποδοχέα φυσιγγίου, καθώς μπορεί κάποιοι από τους υποδοχείς αυτούς να έχουν υποστεί φθορά ή και να υποστούν στο μέλλον, εφόσον δεν αντικατασταθούν.

Η χρήση μιας πένας με ραγισμένο/σπασμένο υποδοχέα φυσιγγίου θα μπορούσε έχει ως αποτέλεσμα η πένα να χορηγήσει μικρότερη δόση ινσουλίνης από την αναμενόμενη, γεγονός που οδηγεί σε αυξημένο σάκχαρο αίματος. Ο κίνδυνος εμφάνισης υψηλού σακχάρου αίματος κατά τη χρήση μιας πένας με επηρεαζόμενο υποδοχέα φυσιγγίου, εκτιμάται ότι είναι μικρότερος από 0,1%, δηλαδή μόνο 1 στους 1.000 ασθενείς θα εμφανίσει υψηλό σάκχαρο αίματος, εξαιτίας ενός επηρεαζόμενου υποδοχέα φυσιγγίου.

Τα προειδοποιητικά συμπτώματα του υψηλού σακχάρου αίματος (υπεργλυκαιμία) σε φυσιολογικές συνθήκες εμφανίζονται σταδιακά και μπορεί να περιλαμβάνουν ξηρό κόκκινο δέρμα, αίσθηση υπνηλίας ή κόπωσης, ξηροστομία, αναπνοή με φρουτώδη οσμή (ακετόνη), συχνή διούρηση, αίσθημα δίψας, απώλεια όρεξης, ναυτία ή έμετο. Η εταιρεία επισημαίνει, ότι ενδεχομένως οι διαβητικοί, να μην εμφανίσουν κάποιο σωματικό σύμπτωμα που να υποδηλώνει υψηλό σάκχαρο αίματος, αλλά να το διαπιστώσουν μόνο με μέτρηση του σακχάρου τους.

Οι επηρεαζόμενοι αριθμοί παρτίδας που διανεμήθηκαν στην Ελλάδα είναι οι εξής:

NovoPen® Echo®: EVG5946 και FVG8413.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ