ΦΑΡΜΑΚO

ΠΦΣ: Οι αλλαγές στην τιμολόγηση στραγγαλίζουν τη ρευστότητα του φαρμακοποιού

ΠΦΣ: Οι αλλαγές στην τιμολόγηση στραγγαλίζουν τη ρευστότητα του φαρμακοποιού

Επιστολή προς τον υπουργό υγείας, Ανδρέα Ξανθό, απέστειλε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) με αφορμή τις τελευταίες αλλαγές στην τιμολόγηση των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ).

Ο νέος τρόπος τιμολόγησης και διάθεσης των ΜΗΣΥΦΑ καθορίστηκε με την υπουργική απόφασή υπ' αριθμ. Γ5(α) οικ.38152, ΦΕΚ 1761 Β´/22-05-2017.

Πιο συγκεκριμένα, καθορίστηκαν τα εξής σημεία:

Ο τρόπος και η διαδικασία υπολογισμού και αναθεώρησης της ενδεικτικής τιμής λιανικής πώλησης των ΜΗΣΥΦΑ, η οποία δεν είναι υποχρεωτική για τα κατά τον νόμο δικαιούμενα πρόσωπα διάθεσης των φαρμάκων αυτών.

Η ενδεικτική τιμή τίθεται υποχρεωτικώς επί της συσκευασίας του προϊόντος ΜΗΣΥΦΑ με την ένδειξη «ενδεικτική τιμή λιανικής πώλησης», πρέπει να είναι εμφανής και να μην επικαλύπτεται καθ' οιονδήποτε τρόπο.

Για τον υπολογισμό της ενδεικτικής τιμής, υπολογίζεται η τιμή βάσης που αναφέρεται σε τιμές παραγωγού (ex factory), ως προϊόν έρευνας του ΕΟΦ σε κράτη μέλη της ΕΕ, η οποία προκύπτει ως Μ.Ο. των τριών ή δύο χαμηλότερων τιμών σε αυτά, προσαυξημένη κατά 30%, πλέον του προβλεπόμενου ΦΠΑ.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο ΠΦΣ, «δεδομένου ότι η διαμόρφωση των χονδρικών τιμών για τους κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας ΜΗΣΥΦΑ (Κ.Α.Κ.) από 1/1/2017 δεν υπόκεινται σε κανένα περιορισμό, εξάγεται το συμπέρασμα ότι το 30% mark-up που εμπεριέχεται στην ενδεικτική τιμή μόνο από σύμπτωση μπορεί να είναι ίδιο με το πραγματικό mark-up».

Σχηματικά, στην επιστολή αναφέρεται το εξής παράδειγμα:

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (ex factory, Μ.Ο. ΚΡΑΤΩΝ ΕΕ) + 30% (mark-up) = ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ (Κ.Α.Κ.) + 30% (mark-up) = ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ Λ. ΤΙΜΗ

Εφόσον οι χονδρικές τιμές υπερβαίνουν τις τιμές βάσεις, για να διατηρηθεί το mark-up στο 30% πρέπει και οι πραγματικές λιανικές τιμές να υπερβαίνουν τις ενδεικτικές τιμές, υπογραμμίζει ο ΠΦΣ.

Όπου λοιπόν τηρούνται οι ενδεικτικές τιμές, το mark-up θα είναι μικρότερο του 30% και θα βαίνει μειούμενο όσο μεγαλώνει η διαφορά ανάμεσα σε χονδρική τιμή και τιμή βάσης.

«Αυτό επιβεβαιώνεται από τις αρχές του Αυγούστου, με αυξήσεις έως και 16% των χονδρικών τιμών σε δεκάδες προϊόντα, οι οποίες μειώνουν αντίστοιχα και ισόποσα το ποσοστό κέρδους των φαρμακείων χωρίς κανένα απολύτως όφελος για τον καταναλωτή. Καθίσταται αντιληπτό ότι οι επιπτώσεις και οι παρενέργειες από την εφαρμογή της νέας υπουργικής απόφασης σε έναν κλάδο στο 30% του οποίου η ρευστότητα έχει χτυπήσει κόκκινο θα είναι αλυσιδωτές».

Κατόπιν των παραπάνω, ο ΠΦΣ τονίζει πως μεγάλοι χαμένοι από την αύξηση των τιμών είναι οι φαρμακοποιοί «λόγω του στραγγαλισμού της ρευστότητάς τους» και ζητά άμεσα συνάντηση με τον υπουργό υγείας ώστε να επανεξεταστεί το ζήτημα της τιμολόγησης των ΜΗΣΥΦΑ.

Best of DPG network

Ρωτήστε τον γιατρό

PlusQueen