ΦΑΡΜΑΚO

ΙΟΒΕ: 7 στους 10 Έλληνες εμπιστεύονται τα ΜΗΣΥΦΑ - Πιο οικονομικά ακόμη και από ιατρική συνταγή

Σχεδόν 7 στους 10 Έλληνες δείχνουν εμπιστοσύνη στη χρήση φαρμάκων που δεν απαιτείται ιατρική συνταγή (τα λεγόμενα Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα) σκευάσματα, τα οποία αφορούν στην αντιμετώπιση ήπιων συμπτωμάτων και ασθενειών.

ΙΟΒΕ: 7 στους 10 Έλληνες εμπιστεύονται τα ΜΗΣΥΦΑ - Πιο οικονομικά ακόμη και από ιατρική συνταγή

Είναι ενδεικτικό ότι κατά 74% οι πολίτες θεωρούν ότι η χρήση των ΜΗΣΥΦΑ είναι πιο άμεση και αποτελεσματική διαδικασία από την επίσκεψη στο ιατρό, ενώ το 64% εκτιμά ότι είναι και πιο οικονομική από την ιατρική συνταγή ή την ιατρική επίσκεψη.

Το συμπέρασμα αυτό, προκύπτει σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποίησε το ΙΟΒΕ αναφορικά με την απήχηση που έχουν τα ΜΗΣΥΦΑ στους πολίτες αλλά και στους φαρμακοποιούς. Πρόκειται για ένα σημαντικό ποσοστό αναμφισβήτητα, το οποίο σημαίνει πολλά τόσο για την φαρμακοβιομηχανία, όσο και για την οικονομία ειδικά σε εποχές κρίσης.

Μάλιστα στη μελέτη γίνεται αναφορά στη διεθνή εμπειρία από την ανάπτυξη της αυτοφροντίδας (self-care), της χρήσης δηλαδή ΜΗΣΥΦΑ από πολίτες προκειμένου να αντιμετωπίσουν ήπια προβλήματα υγείας με την καθοδήγηση του φαρμακοποιού και χωρίς να καταφύγουν απαραίτητα στο σύστημα υγείας, ενώ αποτυπώνονται και τα σημαντικά οικονομικά οφέλη που αποκομίζουν ευρωπαϊκές χώρες όπου η αυτοφροντίδα προωθείται συντονισμένα από Πολιτεία, φορείς και εταιρείες.

«Οι νέες θέσεις εργασίας με το άνοιγμα της αγοράς των ΜΗΣΥΦΑ, η υλοποίηση νέων επενδύσεων από τις πολυεθνικές και ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες, αλλά και η ελάφρυνση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης και η ενίσχυση των δημόσιων εσόδων από πωλήσεις ΜΗΣΥΦΑ μέσω φόρων με την παράλληλη αποσυμφόρηση δομών υγείας είναι κάποια από τα σημαντικά οφέλη από την ανάπτυξη της αυτοφροντίδας», τόνισε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης (ΕΦΕΧ), κ. Βασίλης Σερέτης. Μάλιστα, η ενίσχυση της αυτοφροντίδας και μέσα από τη διεύρυνση της λίστας των ΜΗΣΥΦΑ είναι καθοριστική για τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων, καθώς αντίστοιχες μελέτες (πχ μελέτη Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας) στο παρελθόν έχουν δείξει ότι η μετατροπή μόνο του 5% συνταγογραφούμενων φαρμάκων σε ΜΗΣΥΦΑ, θα συνέβαλε στην ελάφρυνση της φαρμακευτικής δαπάνης περίπου κατά € 160 εκατ.

«Όλα τα στοιχεία από ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους οργανισμούς επιβεβαιώνουν ότι για κάθε 1 ευρώ που δαπανάται για την αυτοφροντίδα, το ανταποδοτικό όφελος για τον πολίτη, την Κοινωνική Ασφάλιση και τη Δημόσια Υγεία είναι 6 ευρώ», συμπλήρωσε ο κ. Σερέτης.

Σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ και τον Γενικό Διευθυντή του, κ. Νίκο Βέττα, η ανάγκη ανάπτυξης της αυτοφροντίδας αναγνωρίζεται σε μεγάλο βαθμό και από τους πολίτες. Είναι ενδεικτικό ότι κατά 74% θεωρούν ότι η χρήση των ΜΗΣΥΦΑ είναι πιο άμεση και αποτελεσματική διαδικασία από την επίσκεψη στο ιατρό, ενώ το 64% εκτιμά ότι είναι και πιο οικονομική από την ιατρική συνταγή ή την ιατρική επίσκεψη.

Παράλληλα, όπως αποτυπώνεται στη μελέτη, η ασφάλεια του φαρμάκου κατά 89%, η γρήγορη δράση και αποτελεσματικότητά του κατά 88%, αλλά και η συμβουλή του φαρμακοποιού κατά 76% αποτελούν τους βασικούς παράγοντες για την αγορά κάποιου ΜΗΣΥΦΑ.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η ανάπτυξη της αυτοφροντίδας συνδέεται άμεσα με την ενδυνάμωση του ρόλου του φαρμακοποιού ως σημαντικού συμβούλου υγείας καθώς και η συνεχής ενίσχυση της προσφοράς ασφαλών, αποτελεσματικών και καινοτόμων φαρμάκων. Με την καθοδήγηση του φαρμακοποιού, οι ασθενείς είναι περισσότερο ενημερωμένοι για τα ΜΗΣΥΦΑ, αναγνωρίζουν τα συμπτώματα ήπιων ασθενειών και επιλέγουν τα κατάλληλα φάρμακα για να αντιμετωπίσουν καθημερινά προβλήματα υγείας. Μάλιστα, το σύνολο των φαρμακοποιών (98%) πιστεύει ότι μπορεί να ανταποκριθεί με επάρκεια στο ρόλο ως συμβούλου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ενώ οι 9 στους 10 φαρμακοποιούς αξιολογούν τα ΜΗΣΥΦΑ ως ασφαλή φάρμακα. Η ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου του φαρμακοποιού επιβεβαιώνεται και από τους πολίτες που δηλώνουν κατά 73% ότι δεν θα αγόραζαν κάποιο ΜΗΣΥΦΑ χωρίς τη συμβουλή του.

Τα αποτελέσματα της μελέτης επιβεβαιώνουν τη στρατηγική στόχευση του ΕΦΕΧ για τη συστηματική ανάδειξη αυτοφροντίδας σε βασικό αναπτυξιακό προσανατολισμό της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. «Στο πλαίσιο αυτό έχουμε προχωρήσει σε πρωτοβουλίες όπως το «Μανιφέστο για την Αυτοφροντίδα» που συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένες προτάσεις και δράσεις του Συνδέσμου, όπως τη θέσπιση σαφών χρονικά κριτηρίων για την έγκριση και τακτή επικαιροποίηση των ΜΗΣΥΦΑ με έμφαση στη μετατροπή συνταγογραφούμενων φαρμάκων σε μη συνταγογραφούμενα εφόσον εκπληρούνται οι συνθήκες ασφαλείας, την άρση γραφειοκρατικών και άλλων αντικινήτρων, ώστε να διευκολυνθούν επενδύσεις και ανάπτυξη της αυτοφροντίδας, τη θέσπιση ειδικής Διεύθυνσης στον ΕΟΦ με εξειδικευμένο στην αυτοφροντίδα προσωπικό, καθώς και την υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης των φαρμακοποιών με την συνεργασία των αρμόδιων κοινωνικών εταίρων», ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής του ΕΦΕΧ, κ. Γιώργος Δόκιος.

Διαβάστε ακόμη:

Ξανθός: Σημαντικές οι μεταρρυθμίσεις για την υγεία - Θετικό πρόσημο στη φαρμακευτική πολιτική

ΦΣΑ: Οι τιμές των ΜΗΣΥΦΑ, καθορίζονται πλέον από τις εταιρείες και όχι από το υπ. Υγείας

ΕΦΕΧ για ΜΗΣΥΦΑ: Ας δούμε την απελευθέρωση ως εργαλείο αυτοθεραπείας & όχι ως υποκατάστατο