ΦΑΡΜΑΚO

Έρευνα Ι. Δαγρέ για τις επιπτώσεις του διευρυμένου & ελεύθερου ωραρίου Φαρμακείων στις εφημερίες

Τις επιπτώσεις στην εξυπηρέτηση του κοινού που προκάλεσε το διευρυμένο και ελεύθερο ωράριο λειτουργίας των Φαρμακείων που επιβλήθηκε από το 2011 και μετά εξηγεί σε μελέτη 28 σελίδων που εκπόνησε ο ειδ. γραμμ. ΦΣΑ-ΝΠΔΔ και μέλος ΔΣ ΠΦΣ-ΝΠΔΔ, φαρμακοποιός Γιάννης Δαγρές.

Έρευνα Ι. Δαγρέ για τις επιπτώσεις του διευρυμένου & ελεύθερου ωραρίου Φαρμακείων στις εφημερίες

Η 28σέλιδη μελέτη, βασίζεται στα αρχεία εξαετίας του Μητρώου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής (ΦΣΑ-ΝΠΔΔ) και βλέπουν για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, αναλύουν τις αιτίες για το πλήθος καταγγελιών και παραπόνων πολιτών τα τελευταία χρόνια -σύμφωνα με επιστολές της Περιφέρειας Αττικής- ότι από τη στιγμή που επιβλήθηκε και άρχισε να εφαρμόζεται το διευρυμένο και ελεύθερο ωράριο Φαρμακείων στην Ελλάδα (2011 & 2014 αντίστοιχα) έχει αυξηθεί δραματικά η ταλαιπωρία του κόσμου να βρει Φαρμακεία στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Το πρόβλημα φαίνεται μάλιστα να είναι πιο έντονο κατά τις δύσκολες ώρες της ημέρας όπου η πρόσβαση σε Φαρμακείο είναι ακόμα επιτακτικότερη σε σύγκριση με τις υπόλοιπες (έχει χειροτερεύσει/υποχωρήσει δραματικά η συνολική προσβασιμότητα ασθενών σε Φαρμακείο).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Μητρώο του Φαρμ. Συλλόγου Αττικής (ΦΣΑ-ΝΠΔΔ), για την Αθήνα:

  • Μεταξύ 2012 και 2014 (3ετία αμιγώς διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας Φαρμακείων) ένας συνολικός αριθμός από 278 Φαρμακεία (κοντά στο 23-25% του συνολικού δυναμικού διαθέσιμων προς ανάληψη Εφημερίων Φαρμακείων) εξωθήθηκε σταδιακά σε έξοδο από τις Εφημερίες (απαλλαγή).
  • Μεταξύ 2015 και 2017 (3ετία ελεύθερου ωραρίου λειτουργίας Φαρμακείων) ένας επιπλέον συνολικός αριθμός από 152 Φαρμακεία (κοντά στο 12-14% του συνόλου και κοντά στο 17% των εκείνη τη στιγμή διαθέσιμων προς Εφημερίες Φαρμακείων) εξωθήθηκε σταδιακά σε έξοδο από τις Εφημερίες (απαλλαγή).
  • Συνολικά: μέσα στην 6ετία πλήρους εφαρμογής της κατάργησης του Ε.Κ.ΕΠ. ωραρίου λειτουργίας των Φαρμακείων, στη μεγαλύτερη αστική περιοχή της Ελλάδας (Αθήνα), η επιβολή διευρυμένου αρχικά και ελεύθερου στη συνέχεια ωραρίου λειτουργίας Φαρμακείων, οδήγησε στη μείωση του διαθέσιμου προς Εφημερίες δυναμικού Φαρμακείων κατά 430 μονάδες, που αντιστοιχεί κοντά στο 35-36% του συνόλου των Φαρμακείων της περιοχής.

Τα συμπεράσματα της έρευνας...

  • Τόσο το διευρυμένο όσο και το ελεύθερο ωράριο προκάλεσαν τεράστια ζημιά στις Εφημερίες των Φαρμακείων, και έτσι κατ΄ επέκταση στην εξυπηρέτηση του κοινού.
  • Συγκρίνοντας περαιτέρω όμως και τα δύο αυτά πλέον πειραματικά ωράρια μεταξύ τους, η ζημιά που προκάλεσε το διευρυμένο ωράριο αποδείχθηκε πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που προκάλεσε το ελεύθερο ωράριο.
  • Η παραπάνω αρνητική εξέλιξη, τόσο σε ταχύτητα εμφάνισης όσο και σε εύρος, οδήγησε αναπόφευκτα σε αντίστοιχη δραματική μείωση των Φαρμακείων που Διημερεύουν και Διανυκτερεύουν καθημερινά στην Αθήνα.
  • Ανάλογη εικόνα με εκείνη που καταγράφηκε στην Αθήνα από τον Φαρμ. Σύλλογο Αττικής (ΦΣΑ-ΝΠΔΔ) είναι προφανές ότι έλαβε χώρα από λίγο ως πολύ σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, εφόσον ο τρόπος λειτουργίας και η φυσιογνωμίας των Φαρμακείων είναι κατά κανόνα παρόμοια σε όλη τη χώρα.

Πώς θα αποκατασταθεί η ομαλότητα σύμφωνα με την έρευνα...

Σύμφωνα με την έρευνα, προκειμένου να αποκατασταθεί η ομαλότητα και η επάρκεια στην εξυπηρέτηση του κοινού, καθώς και η σταθερότητα και η βιωσιμότητα του δικτύου των Φαρμακείων σε όλη τη χώρα (παράγοντας κρίσιμος και ζωτικός για την απρόσκοπτη τροφοδοσία του πληθυσμού με φάρμακα σε όλη την Επικράτεια), είναι επιβεβλημένο να καταργηθούν το διευρυμένο και το ελεύθερο ωράριο λειτουργίας του Φαρμακείων.

Στη θέση του, θα πρέπει να επανέλθει το Ενιαίο/Καθολικό/Ευχερώς Παρακολουθήσιμο από όλα τα Φαρμακεία μίας περιοχής κανονικό ωράριο, που θα παρέχει επαρκή εξυπηρέτηση στο κοινό, αξιοποιώντας όλα τα Φαρμακεία όλων των περιοχών της χώρας και συνάμα θα προστατεύει την καλή υγεία του ζωτικού θεσμού των Εφημεριών των Φαρμακείων.

Όπως σχολιάζει ο κ. Δαγρές, σε περιβάλλον με ελεύθερο και διευρυμένο ωράριο λειτουργίας και ισχνές Εφημερίες, η κατανομή των Φαρμακείων ανά ώρες και περιοχές είναι τυχαιοποιημένη, άρα και χαοτική και ανεπαρκής σε μεγάλες περιοχές που παρουσιάζουν υπερσυγκέντρωση Φαρμακείων και μεγάλες περιοχές που καταλήγουν σε υπεραραίωση αυτών.

Αντιθέτως ένα περιβάλλον με κανονικό ωράριο Φαρμακείων και προστατευμένες Εφημερίες, παρουσιάζει θετική εικόνα ομοιομορφίας στην κατανομή και επάρκεια κάλυψης στην πυκνότητα.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη και τα διαγράμματα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ