ΦΑΡΜΑΚO

Στη μείζονα ολομέλεια του ΣτΕ το ιδιοκτησιακό των φαρμακείων

Είναι η πρώτη φορά που ζήτημα φαρμακείων εξετάζεται από την μείζονα ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Στη μείζονα ολομέλεια του ΣτΕ το ιδιοκτησιακό των φαρμακείων

Πρόκειται για την αίτηση ακύρωσης που έχει ασκήσει Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ), κατά του Προεδρικού Διατάγματος 64/2018το οποίο περιλαμβάνει ρυθμίσεις για το επάγγελμα του φαρμακοποιού και την ίδρυση φαρμακείου.

Στην μείζονα ολομέλεια παραπέμπονται ζητήματα που κρίνονται από τους δικαστές και τον πρόεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας ως ζητήματα υψηλής σπουδαιότητας.

«Ο ορισμός της Μείζονος Ολομελείας του Δικαστηρίου για την εκδίκαση της υπόθεσης επιβεβαιώνει την ιδιαίτερη σπουδαιότητα των νομικών ζητημάτων που τίθενται με την εν λόγω υπόθεση», αναφέρει το προεδρείο του ΠΦΣ.

Η υπόθεση θα συζητηθεί κατά τη δικάσιμο της 5ης Απριλίου 2019.

Με το επίμαχο Προεδρικό Διάταγμα - που δημιοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης τον περασμένο Ιούλιο - καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι περιορισμοί, η διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με την χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου.

Προβλέπει οτι εκτός από τους φαρμακοποιούς, μπορούν να ιδρύουν φαρμακείο και ιδιώτες μη φαρμακοποιοί. Τα φαρμακεία, για τα οποία δίδεται άδεια ίδρυσης σε ιδιώτη μη φαρμακοποιό, τα λειτουργεί Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, στην οποία μετέχει υποχρεωτικά με ποσοστό τουλάχιστον 33% φαρμακοποιός που δηλώνεται ως υπεύθυνος για την λειτουργία του φαρμακείου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ