ΦΑΡΜΑΚO

ΠΙΣ και ΙΣΑ υπέρ της κατάργησης του clawback

Το αίτημα των εργαστηριακών γιατρών, οι οποίοι ζητούν την πλήρη κατάργηση του clawback, στηρίζουν ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ), ενώ στηρίζουν και τις σχετικές ενέργειες διαπραγμάτευσης.

ΠΙΣ και ΙΣΑ υπέρ της κατάργησης του clawback

Ο ΠΙΣ θεωρεί ότι το clawback είναι ένα «απολύτως άδικο μέτρο, το οποίο μάλιστα έπρεπε να είχε καταργηθεί από το 2018, αφού έχουν εκλείψει οι λόγοι θέσπισής του». Όπως σημειώνει, οι ιδιώτες εργαστηριακοί ιγατροί (βιοπαθολόγοι, ακτινοδιαγνώστες, πυρηνικοί ιατροί και κυτταρολόγοι) «οδηγούνται στην εξόντωση με την αναγκαστική επιστροφή των ποσών που τους οφείλει ο ΕΟΠΥΥ για εκτελεσμένες εργαστηριακές εξετάσεις που υπερβαίνουν τον κλειστό προϋπολογισμό».

Ο ΙΣΑ θέτει ως προτεραιότητα την οικονομική και επαγγελματική επιβίωση των μελών του και τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών άσκησης του λειτουργήματός τους. Επίσης, στηρίζει τους εκπροσώπους των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που κάνουν συνεχή διαπραγμάτευση «μέχρι να επιτευχθεί ο δίκαιος αυτός στόχος».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ