ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ

Τα φετίχ που δεν έχετε ξανακούσει!

Τα φετίχ που δεν έχετε ξανακούσει!

Η σεξουαλική διέγερση είναι σαφώς υποκειμενική. Δείτε ποια είναι τα πιο… πρωτότυπα φετίχ, σύμφωνα με τη συγγραφέα Jesse Bering.

Η σεξουαλική διέγερση είναι σαφώς υποκειμενική. Δείτε ποια είναι τα πιο… πρωτότυπα φετίχ, σύμφωνα με τη συγγραφέα Jesse Bering.

 

Ακτινοφιλία

Διέγερση από τις ακτίνες του ήλιου

 

Αγαλματοφιλία

Διέγερση από τα αγάλματα

 

Αναστηματοφιλία

Διέγερση λόγω του ύψους, από ένα γίγαντα ή ένα νάνο

 

Χασματοφιλία

Διέγερση από τα σπήλαια και τις κοιλάδες

 

Κλιμακοφιλία

Διέγερση από την πτώση σε σκάλες


Κνησμολαγνία

Διέγερση από το γαργαλητό

 

Λιθοφιλία

Διέγερση από τις πέτρες και τα χαλίκια

 

Ψυχροφιλία

Διέγερση από το κρύο

 

Ξυλοφιλία

Διέγερση από την αίσθηση του ξύλου