ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ

Σεξ: Οι γυναίκες πιο απελευθερωμένες από ποτέ

Τα στατιστικάδείχνουν ότι οι γυναίκες σήμερα έχουν τους διπλάσιους σεξουαλικούς συντρόφουςσε σύγκριση με τις γυναίκες της δεκαετίας του ’90, καθώς η στάση τους σε θέματασεξ είναι πολύ πιο απελευθερωμένη.

Σεξ: Οι γυναίκες πιο απελευθερωμένες από ποτέ

Τα στατιστικάδείχνουν ότι οι γυναίκες σήμερα έχουν τους διπλάσιους σεξουαλικούς συντρόφουςσε σύγκριση με τις γυναίκες της δεκαετίας του ’90, καθώς η στάση τους σε θέματασεξ είναι πολύ πιο απελευθερωμένη.

Δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκεστη Βρετανία σε εθνικό επίπεδο δείχνει ότι οι γυναίκες ηλικίας 16-44 ετών έχουνκατά μέσο όρο 7,7 ερωτικούς συντρόφους συνολικά στη ζωή τους, ενώ ο αριθμός το2001 ήταν 6,5 και το 1991μόλις 3,7.

Οι άνδρες παραμένουνπιο φιλελεύθεροι σεξουαλικά σε σύγκριση με τις γυναίκες, όμως το χάσμα φαίνεταινα γίνεται όλο και μικρότερο, καθώς οι γυναίκες έχουν γίνει πολύ πιοπεριπετειώδεις σε σχέση με παλαιότερα.

Οι ειδικοίυποστηρίζουν ότι ένας σημαντικός παράγοντας που εξηγεί το φαινόμενο είναι οι αλλαγέςστην αντιμετώπιση των γυναικών όσον αφορά θέματα σεξ, με την έννοια ότιπερισσότερες γυναίκες είναι πλέον πρόθυμες να δηλώσουν ανοιχτά τον αριθμό τωνερωτικών τους συντρόφων.

Η καθηγήτρια ΑνΤζόνσον από το Πανεπιστημιακό Κολλέγιο του Λονδίνου και επικεφαλής της σχετικήςμελέτης δήλωσε πως «η δυναμική στη σχέση των δύο φύλων έχει αλλάξει τατελευταία 60 χρόνια». Υποστηρίζει πως αυτό αντικατοπτρίζει τη θέση τωνγυναικών, οι οποίες απολαμβάνουν πλέον μια σεξουαλική ζωή παρόμοια με τωνανδρών. Κάτι τέτοιο θεωρείται μάλιστα αποδεκτό και από τα δύο φύλα.

Τα στατιστικά στοιχεία της δημοσκόπησηςαποτελούν μέρος της Εθνικής Έρευνας για τις Σεξουαλικές Τάσεις και Συνήθειες (Natsal), η οποίαπραγματοποιείται στη Βρετανία κάθε δέκα χρόνια. Η σχετική μελέτη δημοσιεύεταιστο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Lancet
.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ