ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ

Τα αίτια των προβλημάτων οργασμού στις γυναίκες

Δύο στις τρεις γυναίκες εμφανίζουν, σύμφωνα με έρευνες,κάποια στιγμή στη σεξουαλική τους ζωή, μορφές παροδικής ή χρόνιας σεξουαλικήςδυσλειτουργίας.

Τα αίτια των προβλημάτων οργασμού στις γυναίκες

Δύο στις τρεις γυναίκες εμφανίζουν, σύμφωνα με έρευνες,κάποια στιγμή στη σεξουαλική τους ζωή, μορφές παροδικής ή χρόνιας σεξουαλικήςδυσλειτουργίας.

Η ανοργασμία στην ψυχιατρική εντάσσεται στις διαταραχές τηςσεξουαλικής λειτουργίας και χαρακτηρίζεται ως μία κατάσταση κατά την οποία ηγυναίκα αδυνατεί να φτάσει σε οργασμό, παρά το γεγονός ότι έχει προηγουμένωςνιώσει ικανοποιητικό επίπεδο σεξουαλικής διέγερσης.

Η αδυναμία κορύφωσης μπορεί να έχει δύο εκφάνσεις στις γυναίκες.

Στις ψυχικά ευάλωτες, η ανοργασμία μπορεί να δημιουργήσεισκέψεις αυτομομφής, αίσθημα ανικανότητας, σκέψεις ότι είναι ψυχρή, ενοχές,τάσεις αποφυγής των σεξουαλικών σχέσεων ή χρόνια αισθήματα χαμηλήςαυτοεκτίμησης.

Αντιθέτως, για άλλες, η απουσία οργασμού είναι δυνατό ναενταχθεί σε μια ικανοποιητική κατά τα άλλα σεξουαλική ζωή, όπου η απόλαυσηκυριαρχεί, παρά την έλλειψη κορύφωσης.

Τα αίτια της γυναικείας ανοργασμίας

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν,τα αίτια οφείλονται σε πολλούς παράγοντες.

Στα οργανικά αίτια εντάσσονται ορισμένες αγγειακές καιορμονικές δυσλειτουργίες, χρόνιες οργανικές παθήσεις και η λήψη φαρμάκων.

Επίσης, τα αίτια είναι πιθανό να έχουν κοινωνική βάση, όπως γιαπαράδειγμα, η προσδοκία από τις γυναίκες να παρέχουν μια άνευ όρων φροντίδαστους άλλους, ικανοποιώντας πρώτα τις ανάγκες τους εις βάρος του εαυτού τους.

Από ψυχολογικής πλευράς, είναι δυνατό να ευθύνεται ηκατάθλιψη, που μπορεί να προκαλέσει και άλλες σεξουαλικές δυσλειτουργίες, αλλάκαι απόσυρση από την προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος.

Παράλληλα, αρνητική επίδραση στις γυναίκες μπορεί να έχουνπροηγούμενες τραυματικές σεξουαλικές εμπειρίες, ο φόβος για την ερωτική πράξηκαι το υποκειμενικό άγχος απόδοσης, εμποδίζοντας τη σεξουαλική κορύφωση.

Τέλος, σε γενικές γραμμές, το ψυχολογικό προφίλ μιαςγυναίκας με ανοργασμία συνθέτουν οι ηθικές αναστολές και οι ενοχές για τησεξουαλική πράξη, η δυσκολία στην έκφραση των συναισθημάτων, η αμφιθυμία και τοάγχος που της επιφέρουν οι σεξουαλικές φαντασιώσεις της, η χαμηλή αυτοεκτίμηση,ο φόβος απώλειας ελέγχου, όπως και ο πόνος κατά την επαφή.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ