ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων καθετήρα

Την ανάκληση των παρτίδων 510160625 και 510160628 του ιατροτεχνολογικού προϊόντος «Καθετήρας με περιστρεφόμενο αιμοστατικό clip 230cm 2,6mm 16mm "Hemoclip"», αποφάσισε…