ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΟΦ: Ανακαλούνται σύριγγες ινσουλίνης

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), αποφάσισε την ανάκληση των παρτίδων «841541, 907441» του ιατροτεχνολογικού προϊόντος «σύριγγες ινσουλίνης, DISPO VAN SINGLE USE SYRINGE U-100 INSULIN (1mL)».

 

ΕΟΦ: Ανακαλούνται σύριγγες ινσουλίνης

Διανομέας του προϊόντος είναι η εταιρεία ΕΒΟ Α.Ε.(Ελλάς), αντιπρόσωπος στην ΕΕ, η HMD HEALTHCARE (GB) και παρασκευαστής η HINDUSTAN SYRINGES & MEDICAL DEVICES LTD (INDIA).

Η ανακοίνωση του Ε.Ο.Φ. έχει ως εξής:

«Αποφασίζουμε την ανάκληση των παρτίδων, 841541 (ημ. ληξ.: 09-2023) & 907441 (ημ. ληξ.: 01-2024) του ιατροτεχνολογικού προϊόντος “σύριγγες ινσουλίνης, DISPO VAN SINGLE USE SYRINGE U-100 INSULIN (1mL)”. Στην ανακαλούμενη παρτίδα “841541” κατά τον εργαστηριακό έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι ήταν μη κανονική ως προς την μακροσκοπική εμφάνιση και στον χημικό έλεγχο της απορρόφησης. Στην ανακαλούμενη παρτίδα “907441” διαπιστώθηκε ότι ήταν μη κανονική ως προς τον χημικό έλεγχο της απορρόφησης. Η εταιρεία ΕΒΟ Α.Ε. η οποία έχει πραγματοποιήσει τη διάθεση των παρτίδων του προϊόντος στην Ελληνική Αγορά οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες του προϊόντος προκειμένου να τις αποσύρουν. Τα σχετικά παραστατικά πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του Ε.Ο.Φ., εφόσον ζητηθούν».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ