ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ