ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΟΛΟΓΙΑΣ