ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΣΙΩΤΟΣ

Νέα τεχνική για την αφαίρεση του οισοφάγου

Σημαντικάπλεονεκτήματα  στους ασθενείς πουαφαιρείται ο οισοφάγος, λόγω καρκίνου, προσφέρει μια νεα χειρουργική τεχνική (ΔιαδιαφραγματικήΟισοφαγεκτομή) η οποία  εφαρμόζεται πλέονκαι στη χώρα…