ΥΓΕΙΑ

Νέα τεχνική για την αφαίρεση του οισοφάγου

Σημαντικάπλεονεκτήματα  στους ασθενείς πουαφαιρείται ο οισοφάγος, λόγω καρκίνου, προσφέρει μια νεα χειρουργική τεχνική (ΔιαδιαφραγματικήΟισοφαγεκτομή) η οποία  εφαρμόζεται πλέονκαι στη χώρα μας!
Νέα τεχνική για την αφαίρεση του οισοφάγου

Σημαντικάπλεονεκτήματα στους ασθενείς πουαφαιρείται ο οισοφάγος, λόγω καρκίνου, προσφέρει μια νεα χειρουργική τεχνική (ΔιαδιαφραγματικήΟισοφαγεκτομή) η οποία εφαρμόζεται πλέονκαι στη χώρα μας!

Η ΔιαδιαφραγματικήΟισοφαγεκτομή δημιουργεί νεα δεδομένα καθώς απαλλάσσει του ασθενείς από τηνθωρακοτομή και τις σημαντικέςμετεγχειρητικές επιπλοκές, που σε πολλέςπεριπτώσεις είναι θανατηφόρες .

«Πράγματιη τεχνική της Διαδιαφραγματικής Οισοφαγεκτομής προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στους ασθενείς που υποβάλλονται σε αφαίρεσητου οισοφάγου, λόγω καρκίνου, μια χειρουργική επέμβαση πάρα πολύ βαριά»αναφέρει ο διευθυντής της χειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ και οεπίκουρος καθηγητής χειρουργικής, Mayo Clinic κ Γρηγόρης Τσιώτος.

Σύμφωνα με τον κ Τσιώτο η αφαίρεση του οισοφάγου (οισοφαγεκτομή) είναι πάραπολύ δύσκολη εγχείρηση με πάρα πολύ υψηλό ποσοστό επιπλοκών, και μάλιστα βαρέων,συχνά θανατηφόρων. Παραδοσιακά, η οισοφαγεκτομή γίνεται με δύο μεγάλες τομές,μία στην κοιλιά και η άλλη στον θώρακα(θωρακοτομή).

Απότις δύο αυτές τομές, η θωρακοτομή μετεγχειρητικά έχει και τις βαρύτερες επιπτώσεις στον ασθενή όπως:

1.Μεγάλη παραμονή στην Μονάδα ΕντατικήςΘεραπείας

2.Πολύ μακρά παραμονή στο νοσοκομείο

3.Μεγάλη δυσκολία στις αναπνοές(εισπνοή, εκπνοή, βάθος αναπνοής),

4.Πολύ μεγαλύτερη πιθανότηταμετεγχειρητικής πνευμονίας,

5.Δυνατό και επίμονο πόνο.

Επιπροσθέτως,όταν γίνεται η αφαίρεση του οισοφάγου με θωρακοτομή, η ένωση του μέρουςτου οισοφάγου και του στομάχου που παραμένουν (δηλ. η «αναστόμωση»), γίνεταιεντός του θώρακα. Αυτό έχει δύο πολύ σημαντικά προβλήματα:

1.Αυξημένη πιθανότητα «αναστομωτικήςδιαφυγής», δηλαδή να μην είναι στεγανή η αναστόμωση και να διαφεύγουν ταδιερχόμενα υγρά και οι τροφές έξω από τον πεπτικό σωλήνα,

2.Δημιουργία πάρα πολύ βαρειάς λοίμωξης(ενίοτε θανατηφόρου) εντός του θώρακα, παραπλεύρως των πνευμόνων και τηςκαρδιάς («μεσοθωρακίτιδα»)

Διαδιαφραγματική Οισοφαγεκτομή

«Όλα τα παραπάνω ,προσθέτει ο κ Τσιώτοςαποφεύγονται με την νέα τεχνική της Διαδιαφραγματικής Οισοφαγεκτομής, κατά τηνοποία παραμένει η τομή στην κοιλιά, αποφεύγεται όμως εντελώς η θωρακοτομή, ηοποία αντικαθίσταται με μία μικρή τομή στον τράχηλο (του τύπου τηςθυρεοειδεκτομής).

Μετον τρόπο αυτό, και με χρήση ειδικών τεχνικών και μεγάλης και εξειδικευμένηςεμπειρίας, το μέρος του οισοφάγου που είναι στον θώρακα κινητοποιείται από τιςτομές στην κοιλιά και στον τράχηλο, ο οισοφάγος αφαιρείται λίγο κάτω από τοεπίπεδο του λάρυγγα (δηλ. έχουμε πολύ πιο ριζική εγχείρηση, μια και αφαιρείταιόλος ο οισοφάγος) και η ένωση με τουπόλοιπο πεπτικό σύστημα (αναστόμωση) γίνεται στον τράχηλο και όχι στον θώρακα».

Ταπλεονεκτήματα της τεχνικής αυτής είναι πολλά και σημαντικά για τους ασθενείς,όπως:

1.Πολύ μικρή πιθανότητα αναπνευστικώνεπιπλοκών

2.Μικρότερη παραμονή στο νοσοκομείο (νοσηλεία)

3.Πολύ μικρότερη πιθανότητα«αναστομωτικής διαφυγής»

4.Μηδενική πιθανότητα δημιουργίαςβαρειάς λοίμωξης στην περίπτωση της «αναστομωτικής διαφυγής»

5.Ριζικότερη οισοφαγεκτομή με μεγαλύτεραυγιή όρια

6.Πολύ λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος

7.Καμία δυσκολία στην αναπνοήμετεγχειρητικά,

8.Γρηγορότερη ανάρρωση.

Νοσηλεία 7-10 ημερών

Σύμφωναμε τους χειρουργούς η Διαδιαφραγματική Οισοφαγεκτομή είναι πολύ ειδική εγχείρησηκαι τεχνικά πάρα πολύ απαιτητικότερη απότην συνήθη οισοφαγεκτομή (με θωρακοτομή). Πρέπει να εφαρμόζεται στους όγκουςτου κατώτερου μέρους του οισοφάγου (όχι σε εκείνους του ανώτερου οισοφάγου) καιμε τις κατάλληλες ενδείξεις, όπως αυτές ορίζονται με τις διεθνείς καθοδηγητικέςγραμμές (guidelines).

Ο μέσοςχρόνος νοσηλείας είναι 7-10 ημέρες και η περαιτέρω ανάρρωση και επιστροφή στηνπρότερη δραστηριότητα πολύ ταχύτερη. Η ταχεία ανάρρωση έχει και το σημαντικότατο πρόσθετο πλεονέκτημα ότιεπιτρέπει την έναρξη μετεγχειρητικής χημειοθεραπείας (όταν χρειάζεται) γρήγορακαι χωρίς καθυστερήσεις.

Σεαντίθεση με την παραδοσιακή μέθοδο, που οι επιπλοκές και μάλιστα μεγάλης διάρκειας, καταβάλλουν τους ασθενείς τόσο, ώστε η έναρξη χημειοθεραπείας να είναιαπαγορευτική.

Είναιόμως πασίγνωστο ότι η καθυστέρηση της μετεγχειρητικής χημειοθεραπείας μπορεί ναέχει καταστροφικά αποτελέσματα, λόγω εμφάνισης μεταστάσεων σε άλλα όργανα καιέτσι «ακυρώνεται» και το όφελος που η εγχείρηση θα είχε: δηλ. παρά την πολύμεγάλη εγχείρηση, δεν επέρχεται η απαλλαγή από την νόσο, αποκλειστικά και μόνολόγω των μεγάλων επιπλοκών της εγχείρησης καθ’ εαυτής. Όλα αυτάελαχιστοποιούνται με την Διαδιαφραγματική Οισοφαγεκτομή.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ