ΔΙΑΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΙΣΟΦΑΓΕΚΤΟΜΗ

Μέθοδος Διαδιαφραγματικής Οισοφαγεκτομής

Σημαντικά πλεονεκτήματα  στους ασθενείς που αφαιρείται ο οισοφάγος, λόγω καρκίνου, προσφέρει μια νεα χειρουργική τεχνική (Διαδιαφραγματική Οισοφαγεκτομή) η οποία  εφαρμόζεται…

Νέα τεχνική για την αφαίρεση του οισοφάγου

Σημαντικάπλεονεκτήματα  στους ασθενείς πουαφαιρείται ο οισοφάγος, λόγω καρκίνου, προσφέρει μια νεα χειρουργική τεχνική (ΔιαδιαφραγματικήΟισοφαγεκτομή) η οποία  εφαρμόζεται πλέονκαι στη χώρα…