ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συλλογή φαρμάκων στο Πολύδροσο

Ολοκληρώθηκε μετη συμμετοχή εκατοντάδων ενοριτών που κατέθεσαν το φαρμακευτικό τους οβολό μεαφορμή τον εορτασμό του Αγ. Αθανασίου το Σάββατο  18…