ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

Αρεταίειο–Αιγινήτειο: Νέο μηχάνημα Ρομποτικής Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής & Ακτινοθεραπείας

Ένα νέο πρωτοποριακό ιατρικό μηχάνημα Ρομποτικής Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής και Στερεοτακτικής Ακτινοθεραπείας θα τοποθετηθεί εντός του νοσοκομειακού συγκροτήματος Αρεταιείου – Αιγινητείου.

Ουρολογικές ρομποτικές επεμβάσεις σε ασθενείς που έχουν απολέσει τμήμα ή ολόκληρο τον πνεύμονα στο Ιατρικό Αθηνών

Στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το τελευταίο εξάμηνο, σημαντικός αριθμός επεμβάσεων ρομποτικής ριζικής προστατεκτομής και ρομποτικής μερικής νεφρεκτομής,…