ΣΠΙΡΟΥΛΙΝΑ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η υπέρ(οχη) σπιρουλίνα!

Η σπιρουλίνα είναι ένα μικροσκοπικό φύκι του γλυκού νερού, με χαρακτηριστικό κυανοπράσινο χρώμα, που οφείλεται σε φυσικές χρωστικές. Λόγω της…