ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Συνάντηση ΕΝΕ με Βοηθούς Νοσηλευτών

Η συνολική αναδιάρθρωση της νοσηλευτικής εκπαίδευσης, η σύσταση κλάδων νοσηλευτικού προσωπικού καθώς και  άλλα εργασιακά και μισθολογικά ζητήματα συζητήθηκαν στην…