ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Συνάντηση ΕΝΕ με Βοηθούς Νοσηλευτών

Η συνολική αναδιάρθρωση της νοσηλευτικής εκπαίδευσης, η σύσταση κλάδων νοσηλευτικού προσωπικού καθώς και  άλλα εργασιακά και μισθολογικά ζητήματα συζητήθηκαν στην συνάντηση των πρωτοβάθμιων προεδρείων των Συλλόγων Βοηθών Νοσηλευτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΥΝΔΕ), με την ηγεσία της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας, στις 26 Μαίου.

Συνάντηση ΕΝΕ με Βοηθούς Νοσηλευτών

Αναλυτικά, τα θέματα που τέθηκαν σε κοινό διάλογο είναι:

1) η συνολική αναδιάρθρωση της νοσηλευτικής εκπαίδευσης
2) η σύσταση κλάδων νοσηλευτικού προσωπικού
3) η συμμετοχή των ΣΥΝΔΕ με προτάσεις στο σχέδιο του καθηκοντολογίου της Ε.Ν.Ε.
4) τα εργασιακά και μισθολογικά ζητήματα που απασχολούν το σύνολο της νοσηλευτικής κοινότητας

Ως κοινό συμπέρασμα της συνομιλίας, τέθηκε η στόχευση και των δύο φορέων σε διεκδικητικές πρωτοβουλίες με σκοπό την επίλυση των παραπάνω ζητημάτων.

Εν κατακλείδι, η συνάντηση που διενεργήθηκε μέσα σε κλίμα αλληλεγγύης, κατέληξε στο συμπέρασμα της μελλοντικής συμπόρευσης σε όλα εκείνα τα πεδία που θα θεμελιώσουν ένα ασφαλές και πολιτισμένο εργασιακό περιβάλλον στο χώρο της υγείας, με σεβασμό σε όλα τα διακριτά χαρακτηριστικά κάθε επαγγελματικής κατηγορίας που ανήκει στη Νοσηλευτική Υπηρεσία.

Διαβάστε ακόμη:

Αυτά είναι τα 36 σχέδια κατ Οίκον Νοσηλευτικής Φροντίδας που μπορούν να βοηθήσουν την ΠΦΥ & το δημόσιο σύστημα

Έρχονται 700 προσλήψεις νοσηλευτών - Συμμετοχή του κλάδου στις Επιτροπές του υπουργείου

Νοσηλευτές Ψυχιατρικών νοσοκομείων: Υπεύθυνη για την δολοφονία στο Δαφνί, η εντατικοποίηση της εργασίας

Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή, αλλά οι εργαζόμενοι δεν γιορτάζουν ...