ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Παχυσαρκία και κρίση πάνε χέρι χέρι...

Παχυσαρκία και κρίση πάνε χέρι χέρι...
Μπορεί η κρίση να χτυπάει κόκκινο το ίδιο όμως κάνει και η παχυσαρκία, και μάλιστα στα παιδιά, με αποτέλεσμα να καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για να αντιμετωπιστεί το μείζον αυτό θέμα δημόσιας υγείας πλέον.

Μπορεί η κρίση να χτυπάει κόκκινο το ίδιο όμως κάνει και η παχυσαρκία, και μάλιστα στα παιδιά, με αποτέλεσμα να καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για να αντιμετωπιστεί το μείζον αυτό θέμα δημόσιας υγείας πλέον.


Εξάλλου, και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει χαρακτηρίσει την παχυσαρκία ως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα δημόσιας υγείας. Για να ελεγχθεί η εξελισσόμενη αυτή επιδημία, οι τάσεις στην παχυσαρκία πρέπει να παρακολουθούνται μέσα από πληθυσμιακές  μελέτες και να διεξάγονται προγράμματα πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης.


Την αυξητική συχνότητα της παχυσαρκίας στην Ελλάδα υπογράμμισαν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας (ΕΙΕΠ), κ.κ. Αντώνης Αλαβέρας και Ευθύμιος Καπάνταης, με αφορμή την Εβδομάδα Παχυσαρκίας, την οποία διοργανώνει η ΕΙΕΠ από 19 έως 26 Οκτωβρίου 2013.


Την εξάπλωση της παχυσαρκίας επιβεβαιώνουν τα ευρήματα της νέας πανελλήνιας μελέτης της ΕΙΕΠ σε παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών, στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής προσπάθειας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον προσδιορισμό και τον περιορισμό της παιδικής παχυσαρκίας.

 

Στη μελέτη που διεξήχθη στις αρχές του 2012, συμμετείχαν 2.755 μαθητές της Β' τάξης του Δημοτικού Σχολείου και 2.924 της Δ' τάξης. Τα αποτελέσματα ήταν δυσοίωνα. Στα αγόρια της Β' τάξης το ποσοστό παχυσαρκίας ήταν 14% ενώ στα κορίτσια 13%. Αξιοσημείωτο στοιχείο είναι ότι το 36% των αγοριών και το 37% των κοριτσιών είχε βάρος άνω του φυσιολογικού. Τα ποσοστά στην Δ' τάξη είναι ακόμα πιο ανησυχητικά, καθώς ενώ το ποσοστό της παχυσαρκίας ήταν ανάλογο, 14% στα αγόρια και 13% στα κορίτσια, το συνολικό ποσοστό των παιδιών με σωματικό βάρος μεγαλύτερο του φυσιολογικού ανέρχονταν σε 44% για τα αγόρια και 41% για τα κορίτσια.


Τα ευρήματα καταδεικνύουν σημαντική αυξητική τάση των ποσοστών παχυσαρκίας και σωματικού βάρους άνω του φυσιολογικού, κατά 50% σε βάθος δεκαετίας, καθώς στην προηγούμενη πανελλήνιας εμβέλειας μελέτη της ΕΙΕΠ το 2003 (Tzotzas T, Kapantais E, et al. HIPPOKRATIA 2011,15;1:48-53), τα αγόρια και τα κορίτσια ηλικίας 6 έως 12 ετών εμφάνιζαν ποσοστό παχυσαρκίας 9% και 6% αντίστοιχα, ενώ βάρος άνω του φυσιολογικού είχε μόνο το 31% των αγοριών και το 27% των κοριτσιών.

 

Εν τω μεταξύ, έγινε γνωστό το πρόγραμμα «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία: Αποτύπωση, Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας – Δράσεις για την Άσκηση και την Υγιεινή Διατροφή», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Υγείας και  αφορά στην υλοποίηση δράσεων αγωγής και προαγωγής της υγείας του παιδικού πληθυσμού σε όλη την επικράτεια.


Το πρόγραμμα εκπονείται από Επιστημονική Ομάδα με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Στέφανο Μιχαλάκο Παιδίατρο –Παιδοενδοκρινολόγο, Συντονιστή Διευθυντή  με συνεργασία του Ενδοκρινολογικού Τμ. –Τμ.  Αύξησης και Ανάπτυξης του Νοσοκομείου Παίδων Π. Α. Κυριακού.


Το παρόν πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο φάσεις:

- Η Πρώτη Φάση του προγράμματος η οποία ολοκληρώθηκε αφορούσε την εκπόνηση σε πανελλαδικό επίπεδο, επιδημιολογικής μελέτης, με στόχο την καταγραφή του επιπολασμού της παιδικής παχυσαρκίας, καθώς επίσης τη διερεύνηση της διαφοροποίησης του επιπολασμού ανάλογα με το φύλο, την ηλικιακή ομάδα ανά περιφέρεια της ελληνικής επικράτειας.

Κατά την πρώτη φάση, μετά  από έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας και την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων,   έγιναν  μετρήσεις  σε 278 σχολεία  με 40000 μαθητές. Η φάση αυτή υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2011-2012 και το πρώτο τρίμηνο του σχολικού έτους 2012-2013.

- Η Δεύτερη Φάση αφορά σε εξάμηνη παρέμβαση σε 85 σχολεία στα οποία θα πραγματοποιηθούν δράσεις  με κύριο στόχο την αλλαγή των στάσεων και των πεποιθήσεων που έχουν τα παιδιά, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί  για τη σωστή διατροφή και την άσκηση. Οι τέσσερις συμπεριφορές στις οποίες θα εστιάσει η παρέμβαση είναι η κατανάλωση πρωινού, τα ενδιάμεσα γεύματα, η καθιστική συμπεριφορά και η φυσική δραστηριότητα.


BEST OF NETWORK