ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Eurostat: Βαθαίνει η κρίση και οι ανισότητες στην Ελλάδα

Ανέχεια, κοινωνικόςαποκλεισμός και φτώχεια είναι η σκληρή πραγματικότητα της Ελλάδας της κρίσης, όπωςδείχνουν τα στοιχεία της Eurostat, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθείένα μεγάλο χάσμα ανισοτήτων τα τελευταία χρόνια.
Eurostat: Βαθαίνει η κρίση και οι ανισότητες στην Ελλάδα

Ανέχεια, κοινωνικόςαποκλεισμός και φτώχεια είναι η σκληρή πραγματικότητα της Ελλάδας της κρίσης, όπωςδείχνουν τα στοιχεία της Eurostat, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθείένα μεγάλο χάσμα ανισοτήτων τα τελευταία χρόνια.

Μάλιστα ταστοιχεία της Eurostat αποτυπώνουντην φτώχεια τον πρώτο ενάμισυ χρόνο των μέτρων του Μνημονίου, χωρίς να έχουν ληφθεί υπ όψιν τα δύο τελευταίαχρόνια, στα οποία σημειώθηκε ακόμη μεγαλύτερη μείωση σε όλα τα εισοδήματα καιτα νοικοκυριά.

Ειδικότερα, όπωςαναφέρει η έρευνα της Eurostat:


Σύμφωνα με τον ευρέως χρησιμοποιούμενο δείκτη σχετικής φτώχειας - πουαναφέρεται στο ποσοστό του πληθυσμού με ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα χαμηλότεροαπό το 60% του αντίστοιχου διάμεσου εισοδήματος των κατοίκων της χώρας- ησχετική φτώχεια αυξήθηκε από 19,7% το 2008 σε 23,1% το 2011. Ιδιαίτερα μεγάληείναι η αύξηση που εμφανίζει το ποσοστό φτώχειας το 2011 σε σχέση με το 2010.Να σημειωθεί ότι η αύξηση αυτή στη σχετική φτώχεια παρατηρήθηκε παρά τησημαντική μείωση του ορίου φτώχειας για ένα μονομελές νοικοκυριό από 549 ευρώτο 2010 σε μόλις 476 ευρώ το 2011. Επίσης, με βάση τα στοιχεία της έρευνας γιατο 2012, ο κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού ανήλθε σε 34,6% σε σχέσημε 31% που ήταν την προηγούμενη χρονιά.

Αποκαλυπτικές για την επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης είναι οι εκτιμήσεις πουαφορούν τον δείκτη φτώχειας που κατασκευάζεται διατηρώντας διαχρονικά σταθερότο όριο φτώχειας σε όρους πραγματικής αγοραστικής δύναμης (με βάση ταεισοδήματα του 2007).

Σύμφωνα με τον συγκεκριμένο δείκτη, η φτώχειααυξήθηκε από 20,1% το 2008 σε 35,8% το 2011. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζειτο γεγονός ότι η φτώχεια αυξήθηκε κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες σε έναν μόλιςχρόνο, από το 2010 στο 2011.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για το χάσμα φτώχειας, το οποίο αποτυπώνει το πόσοαπέχουν οι φτωχοί από το κατώφλι φτώχειας, 1 στους 2 φτωχούς είχαν το 2011διαθέσιμο μηνιαίο ισοδύναμο εισόδημα μικρότερο από 334 ευρώ.

Μέσα σε έναν μόλις χρόνο, από το 2010 στο 2011, το διαθέσιμο μηνιαίο ισοδύναμοεισόδημα των ατόμων που βρίσκονται στο μέσο της εισοδηματικής κατανομής έπεσεαπό 915 ευρώ σε 793 ευρώ. Αυτή η μείωση αποκαλύπτει τη σημαντική συρρίκνωση σταεισοδήματα των μεσαίων στρωμάτων στη χώρα.

Το ποσοστό σχετικής φτώχειας των εργαζομένων αυξήθηκε από 11,9% το 2010 σε15,1% το 2011. Αυτό φανερώνει τη δυσμενή επίδραση που είχαν στα εισοδήματα τωνεργαζομένων τα μέτρα λιτότητας και η ελαστικοποίηση των εργασιακώνσχέσεων.

Ο δείκτης υλικής αποστέρησης, δηλαδή το ποσοστό των νοικοκυριών που αδυνατούννα καλύψουν τουλάχιστον 3 από 9 βασικές ανάγκες, ανήλθε σε 33,7% το 2012 σεσχέση με 21,8% το 2008.

Οσον αφορά τον δείκτη ανισότητας Gini, αυτός αυξήθηκε από 0,335 το 2010 σε0,343 το 2011. Αύξηση παρουσίασε την ίδια περίοδο και ο δείκτης που αποτυπώνειτη σχέση του εισοδήματος του 20% πλουσιότερου πληθυσμού με το 20% τουφτωχότερου.