ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Κατασκεύασαν γυαλιά που "βλέπουν" κάτω από το δέρμα

Αιμοληψίες χωρίς περιττά τρυπήματα και πόνο υπόσχονται ταπρωτοποριακά γυαλιά, που ανέπτυξαν ερευνητές μίας εταιρείας στις ΗΠΑ καιαξιοποιούν την τεχνολογία των ακτίνων Χ.

Κατασκεύασαν γυαλιά που "βλέπουν" κάτω από το δέρμα

Αιμοληψίες χωρίς περιττά τρυπήματα και πόνο υπόσχονται ταπρωτοποριακά γυαλιά, που ανέπτυξαν ερευνητές μίας εταιρείας στις ΗΠΑ καιαξιοποιούν την τεχνολογία των ακτίνων Χ.

Σύμφωνα με τους κατασκευαστές, το Eyes-On Glasses System, είναιεξοπλισμένο με φως πλήρους φάσματος, επιτρέποντας στους γιατρούς που θα τοχρησιμοποιούν να βλέπουν κάθε λεπτομέρεια στις φλέβες και το δέρμα, στηνεπιδερμίδα και κάτω από αυτήν.

Τα γυαλιά έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να τραβούν εικόνες σευψηλή ανάλυση και να τις στέλνουν σε άλλες συσκευές μέσω Wi-Fi και Bluetooth,για περαιτέρω ανάλυση.

Παράλληλα, είναι δυνατή και η αποθήκευση των εικόνων σεψηφιακή μνήμη, ώστε οι γιατροί και οι νοσηλευτές να μπορούν να ανατρέχουν στοπροσωπικό αρχείο του ασθενούς.

Η προβολή της εικόνας στο χρήστη γίνεται στο κέντρο τουοπτικού του πεδίου, χωρίς να κουράζει τα μάτια.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το Eyes-On Glasses System θα βελτιώσειπάρα πολύ τις αιμοληψίες και τις ενδοφλέβιες θεραπείες και αναμένεται νακυκλοφορήσει στο εξωτερικό τον προσεχή χρόνο.