ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χαλκός: Διεθνές βραβείο σε μελέτη της Ιατρικής Σχολής Αθηνών

Το4ο βραβείο στο 14th World Sterilization Congress & 8th National Sterilization Disinfection Congress  πουπραγματοποιήθηκε στην  Antalya της Τουρκίας,έλαβε η μελέτη για τα οικονομικά οφέλη από την εφαρμογή του αντιμικροβιακούχαλκού σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).
Χαλκός: Διεθνές βραβείο σε μελέτη της Ιατρικής Σχολής Αθηνών

Το4ο βραβείο στο 14th World Sterilization Congress & 8th National Sterilization Disinfection Congress πουπραγματοποιήθηκε στην Antalya της Τουρκίας,έλαβε η μελέτη για τα οικονομικά οφέλη από την εφαρμογή του αντιμικροβιακούχαλκού σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Τοσυνέδριο πραγματοποιήθηκε το διάστημα 6 - 9 Νοεμβρίου 2013, στο οποίο έλαβανμέρος πολλοί επιστήμονες, εξειδικευμένοι στο χώρο της Υγείας σε ένα από ταμεγαλύτερα συνέδρια παγκοσμίως.

ΗΙατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών / Αρεταίειο Νοσοκομείο σε συνεργασία με τηνΕπιστημονική Ομάδα για τον Αντιμικροβιακό Χαλκό, παρουσίασε τρεις ερευνητικέςεργασίες με τα εξής θέματα:

1. Εφαρμογή τουαντιμικροβιακού χαλκού σε Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ)

2. Ψηφιακό αντιμικροβιακόθερμόμετρο για χρήση στη μασχάλη: Μια νέα συσκευή για τη μέτρηση τηςθερμοκρασίας του σώματος για τη μείωση πολλαπλών μολύνσεων

3. Οικονομικά οφέλη από τηνεφαρμογή του αντιμικροβιακού χαλκού σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)

Ο κ. Σπύρος Παπανικολάου, Γενικός Χειρουργός -Εντατικολόγοςκαι μέλος της Επιστημονικής Ομάδας αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «η μείωση τωναντιμικροβιακών σκευασμάτων σε ποσοστό 31% με στατιστική σημαντικότητα p

Το4ο βραβείο στο 14th World Sterilization Congress & 8th National Sterilization Disinfection Congress πουπραγματοποιήθηκε στην Antalya της Τουρκίας,έλαβε η μελέτη για τα οικονομικά οφέλη από την εφαρμογή του αντιμικροβιακούχαλκού σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Τοσυνέδριο πραγματοποιήθηκε το διάστημα 6 - 9 Νοεμβρίου 2013, στο οποίο έλαβανμέρος πολλοί επιστήμονες, εξειδικευμένοι στο χώρο της Υγείας σε ένα από ταμεγαλύτερα συνέδρια παγκοσμίως.

ΗΙατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών / Αρεταίειο Νοσοκομείο σε συνεργασία με τηνΕπιστημονική Ομάδα για τον Αντιμικροβιακό Χαλκό, παρουσίασε τρεις ερευνητικέςεργασίες με τα εξής θέματα:

1. Εφαρμογή τουαντιμικροβιακού χαλκού σε Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ)

2. Ψηφιακό αντιμικροβιακόθερμόμετρο για χρήση στη μασχάλη: Μια νέα συσκευή για τη μέτρηση τηςθερμοκρασίας του σώματος για τη μείωση πολλαπλών μολύνσεων

3. Οικονομικά οφέλη από τηνεφαρμογή του αντιμικροβιακού χαλκού σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)

Ο κ. Σπύρος Παπανικολάου, Γενικός Χειρουργός -Εντατικολόγοςκαι μέλος της Επιστημονικής Ομάδας αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «η μείωση τωναντιμικροβιακών σκευασμάτων σε ποσοστό 31% με στατιστική σημαντικότητα p

Το4ο βραβείο στο 14th World Sterilization Congress & 8th National Sterilization Disinfection Congress πουπραγματοποιήθηκε στην Antalya της Τουρκίας,έλαβε η μελέτη για τα οικονομικά οφέλη από την εφαρμογή του αντιμικροβιακούχαλκού σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Τοσυνέδριο πραγματοποιήθηκε το διάστημα 6 - 9 Νοεμβρίου 2013, στο οποίο έλαβανμέρος πολλοί επιστήμονες, εξειδικευμένοι στο χώρο της Υγείας σε ένα από ταμεγαλύτερα συνέδρια παγκοσμίως.

ΗΙατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών / Αρεταίειο Νοσοκομείο σε συνεργασία με τηνΕπιστημονική Ομάδα για τον Αντιμικροβιακό Χαλκό, παρουσίασε τρεις ερευνητικέςεργασίες με τα εξής θέματα:

1. Εφαρμογή τουαντιμικροβιακού χαλκού σε Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ)

2. Ψηφιακό αντιμικροβιακόθερμόμετρο για χρήση στη μασχάλη: Μια νέα συσκευή για τη μέτρηση τηςθερμοκρασίας του σώματος για τη μείωση πολλαπλών μολύνσεων

3. Οικονομικά οφέλη από τηνεφαρμογή του αντιμικροβιακού χαλκού σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)

Ο κ. Σπύρος Παπανικολάου, Γενικός Χειρουργός -Εντατικολόγοςκαι μέλος της Επιστημονικής Ομάδας αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «η μείωση τωναντιμικροβιακών σκευασμάτων σε ποσοστό 31% με στατιστική σημαντικότητα p

Το4ο βραβείο στο 14th World Sterilization Congress & 8th National Sterilization Disinfection Congress πουπραγματοποιήθηκε στην Antalya της Τουρκίας,έλαβε η μελέτη για τα οικονομικά οφέλη από την εφαρμογή του αντιμικροβιακούχαλκού σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Τοσυνέδριο πραγματοποιήθηκε το διάστημα 6 - 9 Νοεμβρίου 2013, στο οποίο έλαβανμέρος πολλοί επιστήμονες, εξειδικευμένοι στο χώρο της Υγείας σε ένα από ταμεγαλύτερα συνέδρια παγκοσμίως.

ΗΙατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών / Αρεταίειο Νοσοκομείο σε συνεργασία με τηνΕπιστημονική Ομάδα για τον Αντιμικροβιακό Χαλκό, παρουσίασε τρεις ερευνητικέςεργασίες με τα εξής θέματα:

1. Εφαρμογή τουαντιμικροβιακού χαλκού σε Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ)

2. Ψηφιακό αντιμικροβιακόθερμόμετρο για χρήση στη μασχάλη: Μια νέα συσκευή για τη μέτρηση τηςθερμοκρασίας του σώματος για τη μείωση πολλαπλών μολύνσεων

3. Οικονομικά οφέλη από τηνεφαρμογή του αντιμικροβιακού χαλκού σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)

Ο κ. Σπύρος Παπανικολάου, Γενικός Χειρουργός -Εντατικολόγοςκαι μέλος της Επιστημονικής Ομάδας αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «η μείωση τωναντιμικροβιακών σκευασμάτων σε ποσοστό 31% με στατιστική σημαντικότητα p


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ