ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ακόμη και οι ψεύτες λένε αλήθεια για τα ψέματά τους!

Πρόσφατη δημοσκόπησηπου πραγματοποιήθηκε στην Ολλανδία δείχνει ότι ακόμη και οι μεγαλύτεροι ψεύτεςμπορούν να είναι ειλικρινείς για τα ψέματά τους.

Ακόμη και οι ψεύτες λένε αλήθεια για τα ψέματά τους!

Πρόσφατη δημοσκόπησηπου πραγματοποιήθηκε στην Ολλανδία δείχνει ότι ακόμη και οι μεγαλύτεροι ψεύτεςμπορούν να είναι ειλικρινείς για τα ψέματά τους.

Περισσότεροι από500 φοιτητές συμμετείχαν στη μελέτη και ρωτήθηκαν πόσο συχνά λένε ψέματα. Το 41%δήλωσε πως δεν ψεύδεται ποτέ ενώ το 51% δήλωσε πως λέει ψέματα από μία έωςπέντε φορές τη μέρα. Το υπόλοιπο 8% δήλωσε πως λέει ψέματα πάνω από πέντε φορέςκάθε μέρα.

Ποσοστό μόλις 5%από όλους τους συμμετέχοντες ήταν υπεύθυνο για 40% από όλα τα ψέματα!

Πώς γνώριζαν όμωςοι ερευνητές ποιοι λένε αλήθεια για τα ψέματά τους;

Η ερευνητικήομάδα ζήτησε από τους συμμετέχοντες να παίξουν ένα παιχνίδι με χρηματικήανταμοιβή. Κάθε ψέμα θα τους εξασφάλιζε επιπλέον χρήματα. Αυτό που δε γνώριζανοι συμμετέχοντες όμως ήταν ότι οι ερευνητές μπορούσαν να εντοπίσουν κάθεζαβολιά.

Το παράξενο ήτανότι όσοι έλεγαν τα περισσότερα ψέματα ήταν αυτοί που παραδέχθηκαν ότιψεύδονται. Η επιλεκτική ειλικρίνειά τους φανερώνει ότι αισθάνονται τύψεις καιενοχές για αυτό που κάνουν, ασχέτως αν το κάνουν συστηματικά!

Η νέα μελέτηδημοσιεύεται στο επιστημονικό περιοδικό Human Communication Research.