ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η θεραπευτική δύναμη του μυαλού είναι ισχυρότερη απ' ό,τι πιστεύουμε

Στη διαπίστωση ότι η δύναμη του μυαλού σε ό,τι αφορά τηνανάρρωση από ασθένειες και την επούλωση τραυμάτων είναι πολύ μεγαλύτερη απ’ ότιθεωρούμε κατέληξαν ερευνητές της Mayo Clinic.

Η θεραπευτική δύναμη του μυαλού είναι ισχυρότερη απ' ό,τι πιστεύουμε

Στη διαπίστωση ότι η δύναμη του μυαλού σε ό,τι αφορά τηνανάρρωση από ασθένειες και την επούλωση τραυμάτων είναι πολύ μεγαλύτερη απ’ ότιθεωρούμε κατέληξαν ερευνητές της Mayo Clinic.

Συγκεκριμένα, η ερευνητική ομάδα παρατήρησε ότι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ψεύτικησπονδυλοπλαστική για την αποκατάσταση σπονδυλικών καταγμάτων, ανάρρωσαν εξίσουκαλά με εκείνους που υποβλήθηκαν στην κανονική επέμβαση.

Σύμφωνα με τη μελέτη τους, που προβλήθηκε από το BBC Horizon,αυτό συμβαίνει μάλλον επειδή οι ασθενείς που πιστεύουν ότι ακολουθούν κανονικήθεραπευτική αγωγή έχουν στο μυαλό τους ότι ο πόνος που αισθάνονται θα περάσει,γι' αυτό και δίνουν στον οργανισμό τους τον χρόνο που χρειάζεται για νααναρρώσει.

«Στατιστικά δεν υπήρχε καμία σημαντική διαφορά σε ό,τι αφοράτην ανακούφιση του πόνου ανάμεσα στις δύο ομάδες ασθενών», ανέφερε ο δρ DavidKallmes, ακτινολόγος στη Mayo Clinic.

Πολλές μελέτες των τελευταίων χρόνων έχουν καταδείξει τηδύναμη ψευδοφαρμάκων κυρίως σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του πόνου, τηςκατάθλιψης, ακόμη και των συμπτωμάτων του Πάρκινσον.