ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Γιατί τα παιδιά που θηλάζουν είναι πιο έξυπνα;

Πολλές έρευνες έχουν καταδείξει στο παρελθόν ότι παιδιά πουέχουν θηλάσει ως μωρά έχουν υψηλότερο IQ και καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο.
Γιατί τα παιδιά που θηλάζουν είναι πιο έξυπνα;

Πολλές έρευνες έχουν καταδείξει στο παρελθόν ότι παιδιά πουέχουν θηλάσει ως μωρά έχουν υψηλότερο IQ και καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο.

Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Brigham Youngπραγματοποίησαν έρευνα, προκειμένου να διαπιστώσουν που οφείλεται αυτό τοφαινόμενο.

Όπως ανακάλυψαν, υπεύθυνα γι' αυτήν την ιδιαίτερη εξυπνάδα,φαίνεται να είναι δύο γονεϊκά χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα το να ανταποκρίνονταιοι γονείς στις συναισθηματικές ανάγκες των παιδιών και να τους διαβάζουν απότην ηλικία των 9 μηνών και έπειτα.

Τι σχέση όμως μπορεί να έχουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά μετο θηλασμό;

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι μητέρες που θηλάζουν τείνουννα υιοθετούν αυτές τις πρακτικές.

Όπως δημοσιεύεται στο ιατρικό περιοδικό «The Journal ofPediatrics», η γρήγορη απόκριση των γονιών στα συναισθηματικά αιτήματα τωνπαιδιών τους, καθώς και το να τους διαβάζουν παραμύθια, μπορεί να τους δώσειένα προβάδισμα ανάπτυξης κατά 2 -3 μήνες, μέχρι την ηλικία των 4 ετών.

Μάλιστα, ακριβώς επειδή πρόκειται για 4χρονα, ακόμη και έναςμήνας στην ανάπτυξη έχει μεγάλη σημασία.

Σε γενικές γραμμές, όπως προέκυψε από την ανάλυση τωνστοιχείων, όσα παιδιά θήλασαν 6 μήνες ή περισσότερους είχαν τις καλύτερεςεπιδόσεις στην ικανότητά τους να διαβάζουν όχι χάρη στον θηλασμό αυτόν καθ'εαυτόν, αλλά κυρίως επειδή έτυχαν καλύτερης γονεϊκής φροντίδας.