ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Άνδρες ή γυναίκες είναι τελικά καλύτεροι στα μαθηματικά;

Άνδρες ή γυναίκες είναι τελικά καλύτεροι στα μαθηματικά;
Ποιοι πιστεύετε ότι είναι καλύτεροι στα μαθηματικά, οι άνδρες ή οι γυναίκες; Μία νέα έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τρία αμερικανικά Πανεπιστήμια, δείχνει ότι και τα δύο φύλα

Ποιοι πιστεύετε ότι είναι καλύτεροι στα μαθηματικά, οι άνδρες ή οι γυναίκες; Μία νέα έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τρία αμερικανικά Πανεπιστήμια, δείχνει ότι και τα δύο φύλα θεωρούν ότι οι γυναίκες είναι χειρότερες στα μαθηματικά, χωρίς, ωστόσο, να υπάρχει ουσιαστικά διαφορά όσον αφορά τις ικανότητές τους.

Στο πλαίσιο της μελέτης, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες στο πείραμα να «παίξουν» τον ρόλο του εργοδότη, που πρέπει να προσλάβει τον καλύτερο υποψήφιο εργαζόμενο όσον αφορά τις μαθηματικές του ικανότητες, χωρίς να έχει καμία άλλη πληροφορία, πέραν της εμφάνισης του εκάστοτε υποψήφιου.

Όπως διαπιστώθηκε, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες «εργοδότες» ήταν πιθανότερο να επιλέξουν άνδρα υποψήφιο παρά γυναίκα, βασιζόμενοι μόνο στην εμφάνισή του.

Μάλιστα, η διάκριση αυτή εμφανιζόταν ακόμη και όταν οι ίδιοι οι «υποψήφιοι εργαζόμενοι» αξιολογούσαν τους εαυτούς τους, ως προς αυτές τις ικανότητες.

Οι ερευνητές θεωρούν ότι τα ευρήματά τους μπορούν να εξηγήσουν από πού πηγάζει η  προκατάληψη που έχει «κρατήσει» πλήθος γυναικών μακριά από επαγγέλματα σε τομείς επιστήμης και μηχανικής.