ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Έρευνα για τη Θαλασσαιμία με τη συμμετοχή 13 ερευνητικών κέντρων από 8 χώρες

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) συμμετέχει στο δίκτυο THALAMOSS, ένα Ερευνητικό Πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 5 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έρευνα για τη Θαλασσαιμία με τη συμμετοχή 13 ερευνητικών κέντρων από 8 χώρες

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 13 εταίροι από Ερευνητικά Ινστιτούτα, Πανεπιστήμια και Εταιρείες της Ιταλίας, της Κύπρου, της Ελλάδας, της Ολλανδίας, της Αγγλίας, της Τσεχίας, των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Όπως αναφέρει η υπεύθυνη του Προγράμματος από την πλευρά του ΙΙΒΕΑΑ Δρ. Ελένη Κατσαντώνη, το THALAMOSS συνδυάζει κλινική, βασική και μεταφραστική έρευνα με τελικό στόχο την ανάπτυξη νέων βιοδεικτών και στρατηγικών για την θεραπευτική εξατομικευμένη αντιμετώπιση της β-θαλασσαιμίας.

Η στρατολόγηση, ο χαρακτηρισμός και η ομαδοποίηση των θαλασσαιμικών ασθενών, οι γενομικές και οι πρωτεομικές μελέτες που πραγματοποιούνται, καθώς και οι στοχευμένες στρατηγικές γονιδιακής θεραπείας που εφαρμόζονται, αποτελούν τις κύριες κατευθύνσεις έρευνας του Προγράμματος. Τα αποτελέσματα του ΙΙΒΕΑΑ είναι μέχρι στιγμής θετικά και τα ευρήματα βασικής έρευνας θα διαλευκάνουν τον μοριακό ρόλο σημαντικών παραγόντων για τη μεταγραφική ρύθμιση των γονιδίων των σφαιρινών και τη διαδικασία της ερυθροποίησης.

Μέσω της βελτίωσης της διάγνωσης των θαλασσαιμικών ασθενών, της ανακάλυψης καινούργιων βιοδεικτών και φαρμάκων, καθώς και της γονιδιακής θεραπείας, τελικός στόχος του Προγράμματος θα είναι η εξατομικευμένη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της β-θαλασσαιμίας στην Ελλάδα και παγκοσμίως.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ