ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ένα βιβλίο για τον Ιατρικό και Ιαματικό τουρισμό που στοχεύει στην ανάπτυξη της οικονομίας

Ένα ενδιαφέρον βιβλίο, για τον «ΙΑΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΘΕΡΜΑΛΙΣΜΟ και τις Προοπτικές του Θερµαλισµού στην Ελλάδα» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καυκάς με συγγραφέα τον κ. Kουσκούκη Κωνσταντίνο Καθηγητή Δερµατολογίας - π. Αντιπρύτανης Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης.

Ένα βιβλίο για τον Ιατρικό και Ιαματικό τουρισμό που στοχεύει στην ανάπτυξη της οικονομίας

Από καταβολής κόσµου, η υγεία, η ευεξία, η δύναµη και η ομορφιά συγκαταλέγονται, μεταξύ των πολυτιμότερων αγαθών της ζωής. Ειδικά στην αρχαία Ελλάδα, η φροντίδα της υγείας, όχι µόνο του σώματος, αλλά και της ψυχής και του πνεύματος, αποτέλεσε σημαντικό τμήμα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Ένας υγιεινός τρόπος ζωής µε τη βοήθεια και της προληπτικής ιατρικής μπορεί να αποτρέψει πλήθος προβλημάτων, που αφορούν όχι µόνο στην υγεία του ατόμου που νοσεί, αλλά και στην οικονομία της χώρας του που επιβαρύνεται µε τη δαπάνη για την αποκατάσταση της υγείας του.

Ο τομέας του Τουρισμού Υγείας έχει υποστεί μια δυναμική αναγέννηση φθάνοντας στις μέρες μας να έχει καθιερωθεί ως μία από τις δυναμικότερα αναπτυσσόμενες οικονομικές δραστηριότητες παγκοσμίως, μεγάλης προστιθέμενης αξίας προσφέροντας τεράστιες ευκαιρίες σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και επιχειρηματικούς κλάδους.

O Ιαµατικός Τουρισµός – Θερµαλισµός, ως κυρίαρχη µορφή του εναλλακτικού τουρισμού υγείας, είναι ιδιαίτερα σηµαντικός όχι µόνο για την πρόληψη, διατήρηση και βελτίωση της υγείας, αλλά και για την αντιµετώπιση διαφόρων παθήσεων, ενώ δρα και συμπληρωματικά στην ιατρική, καθώς και στις θεραπείες µε φάρµακα. H ύπαρξη σημαντικών ιαµατικών πηγών στον ελλαδικό χώρο µαζί µε το εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον και κλίµα, παρέχει µεγάλες δυνατότητες ώστε, µε την αξιοποίησή τους, να εξελιχτούν από θεραπευτικά κέντρα που είναι σήµερα σε παραθεριστικά κέντρα υγείας κατά το πρότυπο των μεγάλων κέντρων τουρισμού υγείας της Κεντρικής Ευρώπης, δηλαδή κέντρα υποδοχής λουομένων όλων των ηλικιών για θεραπεία, πρόληψη, ξεκούραση και αναψυχή.

Στο πλαίσιο προώθησης της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η προληπτική ιατρική και η φροντίδα υγείας χρηματοδοτούνται πλέον από τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα ασφαλιστικά ταμεία για την παροχή υγείας εκτός τόπου διαμονής των ασθενών. Μεταλλικά νερά ιαματικών πηγών και διάφορα είδη θεραπευτικών πυλών χρησιμοποιούνται με μεγάλη επιτυχία στους τομείς της προληπτικής ιατρικής, της αποκατάστασης και της ευεξίας, ενώ στα κέντρα αυτά συγκαταλέγονται επίσης αναρίθμητα κέντρα ενώ στα κέντρα αυτά συγκαταλέγονται επίσης αναρίθμητα κέντρα θαλασσοθεραπείας, τα οποία αξιοποιούν το θαλάσσιο κλίμα και τα ευεργετικά συστατικά του θαλασσινού νερού. Σε χώρες που θεωρούνται σήμερα δημοφιλείς ιατρικοί προορισμοί, ο Τουρισμός Υγείας αποδείχτηκε καταλύτης στην αναμόρφωση της οικονομίας και της υγείας.

Στο βιβλίο αυτό, ο συγγραφέας προσδιορίζει τα σημαντικότερα θέματα του Τουρισμού Υγείας με έμφαση στον Ιαματικό Τουρισμό-Θερμαλισμό, με επιστημονική ενημέρωση για τις ενδεδειγμένες χρήσεις των ιαματικών φυσικών πόρων, την παρουσίαση των κυριότερων χημικών στοιχείων που περιέχονται στα μεταλλικά νερά και όλες τις σύγχρονες μορφές υδροθεραπείας, καθώς και τις προβλεπόμενες θεραπευτικές τους ενδείξεις και αντενδείξεις για τον ανθρώπινο οργανισμό.
Περιγράφεται στο βιβλίο αυτό, η εκτίμηση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στο χώρο του Τουρισμού Υγείας στην Ελλάδα, αλλά και σε χώρες του εξωτερικού, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, η παρουσίαση της διεθνούς εμπειρίας και πρακτικής και η σύγκριση του τουριστικού προϊόντος της Ελλάδας σε αυτόν τον τομέα με το παρεχόμενο προϊόν άλλων χωρών.

Ακόμη αναφέρονται οι προοπτικές ανάπτυξής του στη χώρα μας και η παρουσίαση προτάσεων για μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την σωστή αξιοποίηση και αποτελεσματική εκμετάλλευση του προϊόντος Τουρισμού Υγείας στην ελληνική αγορά. Πολύ σημαντική εξέλιξη αποτελούν ο Νόμος 4238/2014 που εντάσσει την υδροθεραπεία στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και ο Νόμος 4123/2013 που διέπει την εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας στον τομέα της διασυνοριακής περίθαλψης.

Σύμφωνα με την οδηγία, τα 24 εκατομμύρια Ευρωπαίων που διακινούνται κάθε χρόνο για λόγους σωματικής και ψυχικής υγείας στις χώρες της Ε.Ε., είτε μέσω των ασφαλιστικών τους ταμείων, είτε μεμονωμένα, από τον Οκτώβριο του 2013 βρίσκονται στο επίκεντρο έντονου ανταγωνισμού καθώς ανοίγουν τα σύνορα για τον Τουρισμό Υγείας σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.

Χωρίς αμφιβολία, η ανάπτυξη του Τουρισμού Υγείας στην Ελλάδα, µπορεί να συμβάλλει τα µέγιστα στην αναβάθμιση του ελληνικού τουρισμού γενικότερα βελτιώνοντας την εικόνα µας στο εξωτερικό, παρατείνοντας την τουριστική περίοδο, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας µέσω νέων επενδύσεων που θα δρομολογηθούν, µε απώτερο στόχο την οικονοµική ανάπτυξη και ευημερία των πολιτών.

Αποκλειστική διάθεση: Εκδόσεις ΚΑΥΚΑΣ, Αγ. Γεωργίου 4, 15342, Αγ. Παρασκευή - Τηλ. / Fax:. 210 67 77 590, website: www.kafkas-publications.com, E-mail: kafkas@otenet.gr.

kouskoykis exofillo1