ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τα σημαντικά οφέλη της κοινωνικότητας για την υγεία

Η μοναξιά και η έλλειψη κοινωνικών σχέσεων μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στην υγεία.

Τα σημαντικά οφέλη της κοινωνικότητας για την υγεία

Για παράδειγμα, άνθρωποι ηλικίας 57 έως 91 ετών που αισθάνονταν απομονωμένοι κοινωνικά είχαν περισσότερες από 2 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο υπέρτασης σε σχέση με όσους δεν αισθάνονταν απομονωνόμενοι, ανακάλυψαν οι ερευνητές.

Η αύξηση του κινδύνου (142%) ήταν μεγαλύτερη από αυτή του κινδύνου για υπέρταση που συνοδεύει τον διαβήτη (49% στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα).

Επιπλέον, έφηβοι ηλικίας 12-18 ετών που αισθάνονταν απομονωμένοι κοινωνικά είχαν 27% υψηλότερο κίνδυνο φλεγμονής σε σύγκριση με όσους δεν αισθάνονταν απομονωμένοι. Συγκριτικά, ο κίνδυνος φλεγμονής που συνοδεύει εφήβους που δεν ασκούνται είναι 21%.

Ο Yang Claire Yang, του University of North Carolina at Chapel Hill, δήλωσε ότι είναι το ίδιο σημαντικό να ενθαρρύνονται οι άνθρωποι να χτίζουν ευρείες και καλές σχέσεις και να ενισχύουν τις κοινωνικές ικανότητες αλληλεπιδρώντας με άλλους όσο και η ενθάρρυνση για υγιεινή διατροφή και άσκηση.

Οι άνθρωποι, στην έρευνα, που αισθάνονταν κοινωνικά συνδεδεμένοι με την οικογένεια και φίλους φάνηκε να έχουν χαμηλότερους κινδύνους υγείας.

Για παράδειγμα, έφηβοι που δήλωσαν ότι αισθάνονταν ενσωματωμένοι στον κύκλο τους είχαν 48% λιγότερες πιθανότητες να είναι παχύσαρκοι σε σύγκριση με όσους δεν αισθάνονταν ενσωματωμένοι. Μεγαλύτεροι ενήλικες που ήταν ενσωματωμένοι είχαν 54% λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν υπέρταση σε σχέση με την άλλη ομάδα.

Ο Yang δήλωσε ότι, όπως φαίνεται, το να είναι κάποιος κοινωνικά συνδεδεμένος, να έχει κοινωνικό δίκτυο αρκετά ευρύ και να στηρίζεται από αυτό παίζει σημαντικό ρόλο.

Οι ερευνητές εξέτασαν στοιχεία από 4 μεγάλες προηγούμενες έρευνες. Καθεμία περιλάμβανε μεταξύ 863 και 7.889 ανθρώπων των οποίων η ηλικία κυμαινόταν από 12 έως 91 ετών. Οι ερευνητές εξέτασαν τη σχέση μεταξύ των σχέσεων των ανθρώπων με άλλους και της αρτηριακής πίεσης, του ΔΜΣ, της περιμέτρου μέσης και των επιπέδων της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης.

Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι οι κοινωνικές σχέσεις ή η έλλειψή τους βρίσκονται πίσω από ορισμένες επιδράσεις στην υγεία και όχι αντίστροφα. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η σχέση πιθανόν είναι αιτιατή-από τους κοινωνικούς παράγοντες στη νόσο αντί για το ανάποδο.

Οι άνθρωποι θα πρέπει να προσπαθούν να αξιολογούν τις κοινωνικές τους σχέσεις σε τακτική βάση, υπέδειξαν οι ερευνητές.

Αν υπάρχουν τομείς στις σχέσεις τους που αισθάνονται ότι θα πρέπει να βελτιωθούν θα πρέπει να εργαστούν προς αυτή την κατεύθυνση.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό PNAS.