ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Να δοθεί λύση για τους παιδικούς σταθμούς για τα παιδιά με αναπηρία

Επείγουσα επιστολή με τις ανησυχίες και τις προβλέψεις που είχε εκφράσει η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία με την υπ. αριθμ. Πρωτ. 1012/29.06.2016 επιστολή αναφορικά με την εφαρμογή της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2016-2017, και που δυστυχώς πολύ σύντομα επιβεβαιώθηκαν, απέστειλε η Ε.Σ.Α.μεΑ. στους αρμόδιους υπουργούς.

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Να δοθεί λύση για τους παιδικούς σταθμούς για τα παιδιά με αναπηρία

Όπως είχε τονιστεί στην πρώτη επιστολή, δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα της ισότιμης συμμετοχής των βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία σε Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς.

Πιο συγκεκριμένα οι λόγοι αποκλεισμού αφορούν στα εξής:

-Οι Βρεφονηπιακοί & Παιδικοί Σταθμοί καθώς και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών δεν είναι προσβάσιμα: α)στα βρέφη, νήπια, παιδιά και άτομα με αναπηρία, β)στους γονείς τους με αναπηρία και γ)σε εργαζόμενους με αναπηρία στις δομές.

-Τα βρέφη, νήπια και παιδιά με αναπηρία δεν καλύπτονται ούτε γεωγραφικά ούτε αριθμητικά από την εφαρμογή της Δράσης, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν κοινοποιηθεί από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. για την προηγούμενη περίοδο εφαρμογής του προγράμματος, μόνο δύο βρεφονηπιακοί σταθμοί ολοκληρωμένης φροντίδας λειτούργησαν σε όλη τη χώρα.

-Ο γονέας, αφού εγκριθεί η αίτησή του από την Ε.Ε.Τ.Α.Α., λαμβάνει το voucher σε έντυπη μορφή, προσεγγίζει τη Δομή από την οποία επιθυμεί να εξυπηρετηθεί και υποβάλλει αίτηση. Στη συνέχεια η Δομή επιλέγει χωρίς κριτήρια ποιες αιτήσεις/voucher θα γίνουν δεκτές. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στις Δομές, πλην των ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, να αποκλείσουν βρέφη, νήπια και παιδιά με αναπηρία αφενός γιατί δεν είναι προσβάσιμες και αφετέρου προφασιζόμενες ότι δεν διαθέτουν το απαιτούμενο προσωπικό.

-Παράλληλα, έχουν καταφτάσει πολλές καταγγελίες γονέων οι οποίες δεν μπορούν να εγγράψουν τα παιδιά/βρέφη με αναπηρία σε δομές, με την αιτιολογία από πλευράς ιδιοκτητών δομών ότι δεν διαθέτουν κατάλληλη υποδομή ή προσωπικό εξειδικευμένο. Πιο συγκεκριμένα, τα voucher από παιδιά/βρέφη με αναπηρία γίνονται δεκτά μόνο σε βρεφικούς/παιδικούς σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας, διαφορετικά «χάνουν» τη μοριοδότηση «ανεξαρτήτως του ύψους του οικογενειακού εισοδήματος, της κατάστασης απασχόλησης ή και εργασιακής σχέσης και οικογενειακής κατάστασης».

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. ζητά να δοθεί άμεση λύση, για να μην μείνουν εκτός δομών χιλιάδες παιδιά και βρέφη με αναπηρία.