ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε τον πρώτο της αξονικό τομογράφο με λιγότερη ακτινοβολία κατά 60%

Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε τον πρώτο της αξονικό τομογράφο με λιγότερη ακτινοβολία κατά 60%

Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε τον πρώτο Αξονικό Τομογράφο SΟΜΑΤΟΜ Scope16 τομών με δυνατότητα δραστικής μείωσης της ακτινοβολίας μέχρι και 60%!

Σημειώνεται ότι η προστασία από την ακτινοβολία και η μείωση της δόσης της στην αξονική τομογραφία υπήρξαν κορυφαίες προτεραιότητες στον τομέα της έρευνας στην τεχνολογία της ιατρικής.

O νέος Αξονικός Τομογράφος, που τοποθετήθηκε στην Euromedica Πιερίας, διαθέτει την προηγμένη τεχνολογία IRIS, τη νέα επαναστατική μέθοδο επαναληπτικής ανασύνθεσης των απεικονίσεων στην αξονική τομογραφία (Iterative Reconstruction in Image Space - IRIS), η οποία εξασφαλίζει πλέον απεικονίσεις υψηλής ποιότητας, με χαμηλότερες δόσεις ακτινοβολίας.

Η σημαντική μείωση της ακτινοβολίας επιτυγχάνεται καθώς:

- Ο ατομικός τομογράφος επιτρέπει σάρωση με έως και 60% λιγότερη ακτινοβολία, ενώ μπορεί να επιτύχει το ίδιο λόγο σήματος προς θόρυβο (signal to noise ratio) όπως και η κλασσική μέθοδος του Filtered Back Projection (FBP) με πλήρη δόση.
- Πραγματοπιείται καλύτερη χρήση των πληροφοριών του, ενώ ταυτόχρονα είναι πολύ πιο γρήγορος από προηγούμενες προσεγγίσεις σε διαδικασίες επαναληπτικών ανασυνθέσεων.
- Μπορεί να προσφέρει δύο εναλλακτικές στους χρήστες της διαδικασίας: είτε να δημιουργήσουν την ίδια ποιότητα εικόνας με την προηγούμενη μέθοδο Filtered Back Projection (FBP) μειώνοντας της δόση έως και 60 τοις εκατό, είτε να διατηρήσουν την ίδια δόση και να δημιουργήσουν σημαντικά καλύτερη ποιότητα εικόνας από το FBP.

Best of DPG network

PlusQueen