ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εγκύκλιος υπ. Εργασίας εντός της εβδομάδας, για την ασφάλιση των γιατρών στον ΕΦΚΑ

Εγκύκλιος υπ. Εργασίας εντός της εβδομάδας, για την ασφάλιση των γιατρών στον ΕΦΚΑ

Ερμηνευτική εγκύκλιος αναμένεται να εκδοθεί εντός της εβδομάδας από το υπουργείο Εργασίας, η οποία θα σταλεί στις υπηρεσίες μισθοδοσίας των Νοσοκομείων και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου, καθώς και την ιστοσελίδα του ΠΙΣ, αναφορικά με την ασφάλιση των γιατρών στο νέο Ταμείο (ΕΦΚΑ).

Αυτό προέκυψε από την συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου μεταξύ του Προέδρου και του Γραμματέα του ΠΙΣ κ.κ. Βλασταράκου και Βαρνάβα με τον υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Πετρόπουλο για ζητήματα που αφορούν στην ασφάλιση των γιατρών στο νέο Ταμείο (ΕΦΚΑ) και ιδιαίτερα το ζήτημα που ανέκυψε σχετικά με τους Παλαιούς Ασφαλισμένους.

Ο υφυπουργός συγκάλεσε σύσκεψη με τη Γεν. Γραμματέα κ. Βρακά και υπηρεσιακούς παράγοντες, στην οποία συμμετείχαν οι εκπρόσωποι του ΠΙΣ και υπήρξε ανταλλαγή απόψεων και ενημέρωση.

Ειδικότερα, εκτός από την δέσμευση από πλευράς υπουργείου για έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου, θα γίνουν οι εξής ενέργειες:

- Δεν υφίσταται υποχρέωση των γιατρών να δηλώσουν άμεσα την επιλογή τους σχετικά με τη συνέχιση ή μη
της ασφάλισης στο ΤΣΑΥ. Η σχετικά δήλωση μπορεί να γίνει οποτεδήποτε και τότε θα γίνουν οι αναγκαίοι συμψηφισμοί.

- Σχεδόν το σύνολο των Παλαιών Ασφαλισμένων έχουν ήδη θεμελιώσει δικαίωμα δεύτερης σύνταξης από το ΤΣΑΥ, οπότε συνταξιοδοτούμενοι θα λάβουν μία Εθνική Σύνταξη και δύο ανταποδοτικές. Συνεπώς μπορούν να διακόψουν, οπότε θα πάψουν να γίνονται κρατήσεις σύνταξης για το ΤΣΑΥ.

Εάν όμως επιλέξουν να καταβάλουν εισφορές για να λάβουν μεγαλύτερη σύνταξη τότε, εκτός των εισφορών εργαζόμενου, θα επιβαρυνθούν και με τις εισφορές εργοδότη.

- Εφεξής οι κρατήσεις εργαζομένου, οι οποίες ανέρχονται στο 6,67%, θα γίνονται στο σύνολο των αποδοχών, το ίδιο και οι κρατήσεις εργοδότη.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θα συνεχίσει τις επαφές με το υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων στα πλαίσια του θεσμικού του ρόλου.