ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΕΜΥΥ: Μεγάλη συμμετοχή στο σεμινάριο για τις Δημόσιες Συμβάσεις στον Τομέα Υγείας

Περισσότερα από 220 στελέχη κρατικών νοσοκομείων και άλλων οργανισμών υγείας, δημοσιογράφοι και εκπρόσωποι προμηθευτικών εταιρειών υγειονομικού υλικού παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό σεμινάριο για τη Σύναψη Συμβάσεων στον Δημόσιο Τομέα Υγείας, που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Management Υπηρεσιών Υγείας, στο αμφιθέατρο του Ινστιτούτου Παστέρ.

ΕΕΜΥΥ: Μεγάλη συμμετοχή στο σεμινάριο για τις Δημόσιες Συμβάσεις στον Τομέα Υγείας

Μεταξύ των συμμετεχόντων από την Αθήνα και την Επαρχία (Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κρήτη) ήσαν πολλοί Διοικητές και Αναπλ. Διοικητές νοσοκομείων, στελέχη Γραφείων Προμηθειών, Οικονομικών Υπηρεσιών κ.λπ.

Οι εισηγήσεις που παρουσιάσθηκαν είναι οι εξής:

- N.4412/16: Οι Διαδικασίες στη Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων, Γεωργία Οικονομοπούλου, MSc, Στέλεχος Γ.Ν. Αθηνών “Η Ελπίς”, Μέλος Δ.Σ. της ΕΕΜΥΥ, Executive Committee Member of EAHM

- Λειτουργικές Προδιαγραφές Διαγωνισμών, Χρήστος Καζάσης, PhD, Εμβιομηχανικός, Εμπειρογνώμων Αξιολόγησης Ιατρικής Τεχνολογίας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της ΕΕΜΥΥ
Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί μέσω ΕΣΗΔΗΣ, Ιωάννης Καραφύλλης, PhD, Supply Chain and Procurement Expert, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. της ΕΕΜΥΥ.

Επίσης, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (ΚοιΣΠΕ) και μέλος της ΕΕΜΥΥ, ιατρός εργασίας Σωτήριος Κουπίδης, PhD, μίλησε για τη δυνατότητα ανάθεσης υπηρεσιών κατ΄ αποκλειστικότητα στους ΚοιΣΠΕ και για την επίδραση αυτών των συμβάσεων στην υγεία και στην ευημερία τόσο των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, όσο και της κοινωνίας γενικότερα.

Στο τέλος της εκδήλωσης ο Πρόεδρος της ΕΕΜΥΥ Γιώργος Ι. Στάθης έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη Πίτα της εταιρείας, ενώ στους συμμετέχοντες χορηγήθηκαν αριθμημένα (προσωπικά) Πιστοποιητικά Παρακολούθησης.