ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολλαπλό Μυέλωμα: Βαλκανική πρωτοβουλία για την αντιμετώπισή του με την συμβολή του ΕΚΠΑ

Το πολλαπλούν μυέλωμα είναι η δεύτερη σε συχνότητα αιματολογική κακοήθεια και οφείλεται στον μη ελεγχόμενο πολλαπλασιασμό παθολογικών πλασματοκυττάρων στο μυελό των οστών.

Πολλαπλό Μυέλωμα: Βαλκανική πρωτοβουλία για την αντιμετώπισή του με την συμβολή του ΕΚΠΑ

Η πάθηση αυτή αφορά άτομα με μέση ηλικία γύρω στα 65 έτη αλλά μπορεί να διαγνωσθεί και σε νεαρότερες ηλικίες κάτω των 40 ετών.

Το πολλαπλούν μυέλωμα χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία στις κλινικές εκδηλώσεις και συχνά προσβάλει τα οστά προκαλώντας οστικά άλγη ή και κατάγματα. Προσβολή των νεφρών διαπιστώνεται σε περίπου 20% των ασθενών ενώ η αναιμία είναι πολύ συχνό εύρημα. Επιπλέον οι ασθενείς που πάσχουν από πολλαπλούν μυέλωμα είναι ευάλωτοι σε λοιμώξεις. Την τελευταία δεκαπενταετία έχουν δοκιμασθεί αρκετά νέα φάρμακα για την αντιμετώπιση του πολλαπλού μυελώματος με αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση στην πρόγνωση των ασθενών. Όμως, τα φάρμακα αυτά συχνά έχουν σημαντικό κόστος.

Στην Ελλάδα, η κάλυψη των ασθενών με πολλαπλούν μυέλωμα είναι πολύ επαρκής και ανάλογη με κράτη όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ολλανδία κλπ. Επιπλέον, η κλινική έρευνα στον Τομέα του μυελώματος είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη στο πλαίσιο της Ομάδας Μυελώματος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας. Πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτήν την προσπάθεια έχει η Μονάδα Πλασματοκυτταρικών Δυσκρασιών της Θεραπευτική Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δυστυχώς όμως στα περισσότερα κράτη της Βαλκανικής Χερσονήσου τα σύγχρονα φάρμακα για την αντιμετώπιση του μυελώματος δεν είναι διαθέσιμα, όπως τοπνίζει ο Καθηγητής Μελέτιος Α. Δημόπουλος.

Αιματολόγοι από διάφορα Βαλκανικά κράτη απευθύνθηκαν στα στελέχη της Μονάδας Πλασματοκυτταρικών Δυσκρασιών της Θεραπευτικής Κλινικής και τους ζήτησαν να συντονίσουν μία Βαλκανική πρωτοβουλία για την καλύτερη μελέτη ασθενών με μυέλωμα και για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση τους μέσω της ανάπτυξης της Κλινικής έρευνας σε όλα τα Βαλκανικά κράτη. Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου στο Βελιγράδι. Πρόεδρος της Ημερίδας, της οποίας το πρόγραμμα επισυνάπτεται, θα είναι ο Καθηγητής Μ. Α. Δημόπουλος,

Διευθυντής της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής και Πρύτανης του ΕΚΠΑ και γραμματέας η Καθηγήτρια Jelena Bila από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου. Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας θα παρουσιαστούν δεδομένα από όλα τα Βαλκανικά Κράτη και θα προσδιορισθούν οι επιμέρους ανάγκες για την καλύτερη αντιμετώπιση των ασθενών. Επίσης, θα συντονιστούν οι προσπάθειες για την ανάπτυξη κλινικών μελετών που θα αφορά ασθενείς με μυέλωμα σε όλα τα Βαλκανικά Κράτη. Κατά τη συνάντηση θα συζητηθούν και οι λιγότερο συχνές πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες όπως είναι η αμυλοείδωση και η μακροσφαιριναιμία Waldenstrom. Τέλος, θα συγκροτηθεί Βαλκανική Ομάδα για το πολλαπλούν μυέλωμα (Balkan Myeloma Study Group).

Μετά την ολοκλήρωση της Ημερίδας θα ακολουθήσει ενημέρωση με τα βασικά πορίσματα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ