ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Διαγωνισμός για την προμήθεια φίλτρων αιμοκάθαρσης στο νοσ. Ζακύνθου

Ηλεκτρονικό Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό προκηρύσσει το νοσοκομείο Ζακύνθου, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για την Ανάδειξη προμηθευτών σχετικά με την προμήθεια «ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ». 

Διαγωνισμός για την προμήθεια φίλτρων αιμοκάθαρσης στο νοσ. Ζακύνθου

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε 80.304,70 € (Ογδόντα Χιλιάδες Τριακόσια Τέσσερα ευρώ και Εβδομήντα λεπτά) προ ΦΠΑ, ή ή 90.744,31 € (Ενενήντα Χιλιάδες Επτακόσια Σαράντα Τέσσερα ευρώ και Τριάντα Ένα λεπτά) συμπληρωματικά ΦΠΑ 13%.

Να θυμίσουμε, ότι οι χειρουργικές αίοθουσες του νοσοκομείο Ζακύνθου, παραμένουν κλειστές από τον περασμένο Δεκέμβριο, γεγονός που έχει δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στους κατοίκους και δη στους ασθενείς του νησιού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ