ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΟΟΣΑ & ΕΕ ζητούν επενδύσεις -και από την Ελλάδα- για βιώσιμα και αποδοτικά συστήματα υγείας

ΟΟΣΑ & ΕΕ ζητούν επενδύσεις -και από την Ελλάδα- για βιώσιμα και αποδοτικά συστήματα υγείας

Τα συστήματα υγείας σε όλον τον κόσμο, χρειάζονται επενδύσεις, συνεπεία της γήρανσης του πληθυσμού, της ανάγκης για εξορθολογισμό των δαπανών και των χρονίων παθήσεων προκειμένου να γίνουν και βιώσιμα και αποδοτικά για τον ασθενή. Από την λογική αυτή, δεν εξαιρείται φυσικά η Ελλάδα, καίτοι βρίσκεται σε σοβαρό δημοσινομικό κλοιό. Ωστόσο οι επενδύσεις αυτές, θα πρέπει πλέον να είναι έξυπνες, προκειμένου να υπάρξει ορθολογικότερη διαχείριση πόρων και πραγματικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην υγεία.

Την ίδια ώρα, όπως δείχνουν όλες οι μετρήσεις και οι πολιτικές μέχρι σήμερα, η υγεία στην Ελλάδα, έχει χτυπηθεί στο κομμάτι της πρόληψης, γεγονός που κρίσιμο για τη μελλοντική υγεία και ευημερία των πολιτών.

Το παραπάνω συμπέρασμα κυριάρχησε την Τετάρτη, στο συνέδριο που οργάνωσε το Health Daily και η Boussias Communications “The Future of Healthcare in Greece”.

Το συνέδριο θεματικά προσέγγισε φέτος το θέμα της εξισορρόπησης των προτεραιοτήτων του συστήματος υγείας, σε μια κρίσιμη για τη χώρα στιγμή, όπου η υγεία βάλλεται τόσο στην Ε.Ε. όσο και στην Ελλάδα από τις σκληρές πολιτικές λιτότητας. Κοινή διαπίστωση όλων, ήταν ότι η έμφαση στην ανθρωποκεντρική φροντίδα είναι το «κλειδί» για να εφαρμοστεί μια σωστή πολιτική, ώστε η σχέση κόστους - αποτελεσματικότητας να αποβαίνει υπέρ του ασθενούς.

 Η επικεφαλής του τομέας υγείας του ΟΟΣΑ κυρία Francesca Colombo τόνισε μεταξύ άλλων στην ομιλία της:

«Οι πιέσεις που δέχεται το σύστημα υγείας σε όλη την Ευρώπη είναι σημαντικές. Επίσης είναι κοινά αποδεκτό ότι πρέπει να υπάρξουν επενδύσεις στην υγεία, όμως πρέπει να μειωθούν και οι μη αποδοτικές επενδύσεις. Παρότι είναι δύσκολο να μιλά κανείς στην Ελλάδα η οποία αντιμετωπίζει τεράστιες μειώσεις στους προϋπολογισμούς για την υγεία, θα πρέπει παραταύτα να σημειώσουμε ότι οι μειώσεις που έχουν γίνει ευρωπαικά, έχουν κυρίως στόχο την πρόληψη, γεγονός που δεν βοηθά το σύστημα, μια που χωρίς πρόληψη οι πολίτες ασθενούν και καταλήγουν και πάλι να ζητούν τις υπηρεσίες του συστήματος υγείας».

«Ένα ποσοστό 20% των δαπανών στην υγεία είναι αποτελεσματικές ή άχρηστες, όπως 12%-55% των επισκέψεων στα επείγοντα περιστατικά χωρίς λόγο, η χρήση γενοσήμων κυμαίνεται μεταξύ 10% και 80%, η χρήση αντιβιοτικών σε μεγάλο βαθμό» δήλωσε η κα Colombo.

Το δεύτερο σημείο είναι η διαχείριση των νέων τεχνολογιών. Δεν είναι σαφές ότι στην Ε.Ε. όλες οι κυβερνήσεις γνωρίζουν την αξία που έχουν οι νέες τεχνολογίες, τα δεδομένα υγείας και η καινοτομία. Η κα Colombo ανέφερε ακόμη, ότι «Η καινοτομία έχει αξία όταν έχει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο, καθώς το σύστημα λειτουργεί με μηχανικό τρόπο χωρίς να απαντά στις ανάγκες των ασθενών. Η αξία των επενδύσεων στην υγεία πρέπει να μετρηθεί».

Ο επικεφαλής του τομέας συστημάτων υγείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Sylvain Giraud, επεσήμανε στην ομιλία του:

«Οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία στην ΕΕ φτάνει το 8,7% του ΑΕΠ και το 15% όλων των δημόσιων δαπανών. Όλες οι χώρες της ΕΕ πρέπει να προβούν στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Η Κομισιόν έχει εκπονήσει σχετικό σχέδιο σε συνεργασία με διάφορά όργανα στις Βρυξέλλες, όπου συμμετέχουν όχι μόνο οι Υπουργοί Υγείας αλλά και οι Υπουργοί Οικονομικών, έτσι ώστε να βρεθούν μέτρα για τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας.

«Η καθολική κάλυψη αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς αναπτυξιακούς στόχος στον τομέα της υγείας στην Ε.Ε. και έναν από τους καθοριστικούς παράγοντες κοινωνικής συνοχής. Πιέσεις στον κοινοτικό προϋπολογισμό ασκούν η γήρανση του πληθυσμού, η διαχείριση των χρονίων παθήσεων και η κατασπατάληση των πόρων των συστημάτων υγείας. Η ατζέντα της ΕΕ για βιώσιμα συστήματα υγείας περιλαμβάνει: αύξηση της προσβασιμότητας, δημοσιονομική σταθερότητα» δήλωσε ο κ. Giraud.

Χρειάζονται ορθολογικότερη διαχείριση πόρων με πιο έξυπνες επενδύσεις και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην υγεία.

Οι ασθενείς πρέπει να μετακινηθούν από τη νσοκομειακή στην έξω-νοσοκομειακή περίθαλψη με έμφαση στην ΠΦΥ και να προχωρήσει η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών. Απομάκρυνση από το νοσοκομείο ως επίκεντρο ιατροφαρμακευτικής φροντίδας, αποδοτική χρήση των φαρμάκων, άνοιγμα σε πιο οικονομικά προϊόντα και έμφαση στην πρόληψη. Επίσης, απαιτείται αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου, βελτίωση της διαχείρισης στον τομέα της υγείας και βελτίωση του συντονισμού, χρήση μηχανισμών αξιολόγησης ιατρικής τεχνολογίας».

«Η Ελλάδα βρίσκεται σε ειδικό καθεστώς λόγω του Μνημονίου» διαπίστωσε ο κ. Giraud.

Παράλληλα, εξετάζεται ο συντονισμός των συστημάτων υγείας, γίνεται συζήτηση πάνω στις βέλτιστες πρακτικές κάθε χώρας, η ηλεκτρονική υγεία, εκπαιδευτικά προγράμματα υγείας, η συλλογή δεδομένων υγείας και η συμμετοχή σε ειδικά δίκτυα υγείας.

Τέλος, όπως υπογράμμισε ο εκπρόσωπος της ΕΕ, στις 26 Απριλίου η Κομισιόν θα ανακοινώσει τις προτάσεις της για τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας.

Διαβάστε ακόμη:

Παπαδημούλης: Η Ελλάδα έχει ανάγκη από επενδύσεις στην υγεία