ΕΙΔΗΣΕΙΣ

«Όραμα Ελπίδας» και ΑΧΕΠΑ συμπράττουν για την προσέλκυση δοτών μυελού των οστών

Σύμφωνο συνεργασίας ανάμεσα στον Σύλλογο «Όραμα Ελπίδας» και το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ αναμένεται να υπογραφεί, με στόχο την προσέλκυση εθελοντών δοτών μυελού των οστών αλλά και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σημασία της εθελοντικής προσφοράς αιμοποιητικών κυττάρων για μεταμόσχευση σε ασθενείς που πάσχουν από σοβαρά αιματολογικά, νεοπλασματικά και γενετικά νοσήματα.

«Όραμα Ελπίδας» και ΑΧΕΠΑ συμπράττουν για την προσέλκυση δοτών μυελού των οστών

Βάσει του Συμφώνου, το Γραφείο Συντονισμού Μεταμοσχεύσεων Βορείου Ελλάδος αναλαμβάνει την προσέλκυση, ενημέρωση και εγγραφή εθελοντών δοτών μυελού των οστών, με υπεύθυνους τους συντονιστές μεταμοσχεύσεων, Δήμητρα Ζαχαρούδη, Έφη Καλλέργη και Φώτη Αντωνίου.

Όπως ανέφερε ο διοικητής του ΑΧΕΠΑ, Αναστάσιος Σπανός, αναμένεται μία τυπική έγκριση από το ΔΣ του νοσοκομείου και είναι θέμα χρόνου η υπογραφή του Συμφώνου.

Στο Σύμφωνο προβλέπεται να αναλάβει το Γραφείο Συντονισμού Μεταμοσχεύσεων Βορείου Ελλάδος την ενημέρωση ενδιαφερόμενων πολιτών, την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, τη διανομή εντύπων, τη λήψη στοματικού επιχρίσματος, προκειμένου να γίνει η HLA τυποποίηση (ιστοσυμβατότητα) των εθελοντών δοτών και υπό την επίβλεψή του. Επίσης θα αναλάβει την ορθή συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής υποψήφιου εθελοντή δότη, ο οποίος πρέπει να είναι σωστά ενημερωμένος για την όλη διαδικασία της δωρεάς αιμοποιητικών κυττάρων.

Το υλικό δειγματοληψίας και οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα συγκεντρώνονται και θα αποστέλλονται στην Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας», όπου θα γίνεται καταχώρηση των στοιχείων του εθελοντή δότη στο αρχείο της Τράπεζας, έλεγχος της ιστοσυμβατότητας αυτού, εγγραφή του στα αρχεία του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και στη Διεθνή Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών. Εφόσον βρεθεί συμβατός με ασθενή εθελοντής δότης, ο οποίος έχει εγγραφεί στην Τράπεζα από το Γραφείο Συντονισμού Μεταμοσχεύσεων Βορείου Ελλάδος, η Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών «Όραμα Ελπίδας» θα έρθει σε επαφή μαζί του για να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος. Ο έλεγχος θα γίνεται στο «Όραμα Ελπίδας» ή στο πλησιέστερο συνεργαζόμενο αιματολογικό κέντρο. Η συλλογή των αιμοποιητικών κυττάρων θα γίνεται στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων Αθηνών «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-Ελπίδα» ή σε διαπιστευμένο κέντρο συλλογής αιμοποιητικών κυττάρων.

Η Τράπεζα Εθελοντών Δοτών «Όραμα Ελπίδας» έχει σκοπό την εγγραφή εθελοντών δοτών μυελού των οστών, ώστε να αυξηθούν οι Έλληνες εθελοντές που καταχωρούνται στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, ο αριθμός των οποίων σήμερα είναι περιορισμένος. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη σωστή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη σημασία της εθελοντικής προσφοράς αιμοποιητικών κυττάρων σε ασθενείς που πάσχουν από σοβαρά αιματολογικά, νεοπλασματικά και γενετικά νοσήματα και χρειάζονται μεταμόσχευση μυελού των οστών ή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν, σε σύντομο χρόνο και χωρίς οικονομική επιβάρυνση, να βρίσκουν μοσχεύματα οι περισσότεροι Έλληνες ασθενείς που χρειάζονται μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων από μη συγγενείς δότες.

Σήμερα, το 90% και πλέον αυτών των ασθενών λαμβάνουν μοσχεύματα προερχόμενα από Τράπεζες Δοτών Μυελού των Οστών του εξωτερικού. Προτεραιότητα της Τράπεζας Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών «Όραμα Ελπίδας» είναι η ανάπτυξη, σε όλη την Ελλάδα, δικτύου Κέντρων Υποστήριξης, που θα αποτελούν βασικούς συνεργάτες της, οι οποίοι, στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης τους και αφιλοκερδώς, υποστηρίζουν την υλοποίηση της προσπάθειάς της. Τα Κέντρα Υποστήριξης θα αποτελούν το σημείο αναφοράς συγκεκριμένης περιοχής για την ενημέρωση και εγγραφή εθελοντών δοτών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ