ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγειονομικοί έλεγχοι σε όλα τα σχολεία & τις επιχειρήσεις τροφίμων - Εγκύκλιος Μπασκόζου

Υγειονομικοί έλεγχοι σε όλα τα σχολεία & τις επιχειρήσεις τροφίμων - Εγκύκλιος Μπασκόζου

Εντολή στις Περιφέρειες της χώρας, για υγειονομικούς ελέγχους σε όλα τα σχολεία έδωσε ο ΓΓ Δημόσιας Υγείας Γιάννης Μπασκόζος, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς την ερχόμενη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα, στην εγκύκλιο επισημαίνεται η ανάγκη διενέργειας ελέγχων στα ημερήσια και νυχτερινά σχολεία όλων των βαθμίδων και όλων των κατηγοριών, ιδιωτικών και δημόσιων και στους βρεφικούς – βρεφονηπιακούς – παιδικούς σταθμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς.

Σύμφωνα με τον κ. Μπασκόζο, σκοπός των υγειονομικών ελέγχων είναι η τήρηση των κανόνων υγιεινής στους κύριους, βοηθητικούς και κοινόχρηστους χώρους των σχολείων.

Έμφαση πρέπει να δίνεται στην εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις διασφάλισης των συστημάτων ύδρευσης, αποχέτευσης και διαχείρισης των απορριμμάτων, ούτως ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ανθυγιεινών εστιών και να προστατεύεται η Δημόσια Υγεία.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα κυλικεία των σχολείων, στις καντίνες (σταθερές) και τους χώρους εστίασης εντός των σχολείων, προκειμένου να διαπιστώνεται η τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων των σχετικών Υγειονομικών Διατάξεων. Παράλληλα, θα εξετάζεται αν τα προσφερόμενα στα κυλικεία των σχολείων, είδη είναι αυτά που καθορίζονται στις σχετικές Υγειονομικές Διατάξεις.

Οι υγειονομικοί έλεγχοι, κρίνεται σκόπιμο, να διεξάγονται επίσης και στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, που λειτουργούν γύρω και σε μικρή απόσταση από τα σχολικά συγκροτήματα.

Να σημειωθεί, ότι περιοδικοί έλεγχοι θα γίνονται καθόλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, με στόχο τη διασφάλιση της υγείας του σχολικού πληθυσμού. Τα αποτελέσματα των ελέγχων θα αποστέλλονται στο υπουργείο Υγείας συγκεντρωτικά ανά σχολικό έτος.

BEST OF NETWORK